Načrtovana sredstva so višja od določenih v zakonu o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026, ki jih na letni ravni določa pri 100 milijonih evrov. Znesek je povečan za del nerealiziranih finančnih sredstev iz prejšnjega leta, so na Morsu zapisali v sporočilu za javnost.

Mors bo letos izvajal že podpisan izvedbeni dogovor z italijanskim obrambnim ministrstvom glede nakupa taktičnega transportnega letala C-27J Spartan. Izdelal in potrdil bo tudi investicijsko dokumentacijo za nakup helikopterjev za podporo delovanja specialnih sil.

Glede bojnih vozil bo realiziral določene finančne obveznosti za lahka štirikolesna oklepna vozila LKOV 4x4 oshkosh in sklenilo nadaljnje izvedbene akte za nakup osemkolesnikov boxer 8x8. Z Organizacijo za sodelovanje pri skupnem oboroževanju (OCCAR) je Mors pooblaščen skleniti obligacijskopravno pogodbo o nakupu omenjenih osemkolesnikov in še varnostni sporazum, memorandum o soglasju, programsko odločitev ter realizacijo določenih prevzetih finančnih obveznosti. Izvajali se bodo tudi postopki naročil za komunikacijske in informacijske sistem ter glede kibernetske obrambe. Investicijska dokumentacija za oba projekta je že izdelana.

Načrtovana je še modernizacija obstoječe infrastrukture in naprav na območju vadišča Poček in strelišča Bač, ki se nahajata v osrednjem vadišču SV Postojna. Ob tem se bo začela tudi izgradnja strelišča Apače in posodobitev vojaške infrastrukture v Vojašnici Edvarda Peperka. Cilj zadnje investicije je zagotovitev zmožnosti za delo poveljstev in enot SV. To vključuje ureditev delovnih in bivanjskih prostorov za pripadnike SV, izgradnjo delavnic in garaž za vozila ter zagotovitev vojaške vadbene infrastrukture.

Nadaljevali se bodo projekti pehotne oborožitve in opreme ter oborožitve specialnih sil. Na ravni celotne SV se bo nadaljeval projekt menjave osebne zaščitne opreme vojaka.

Mors bo začel še z izdelavo investicijske dokumentacije za nakup taktičnih tovornih vozil, nujnih reševalnih vozil in dokupa opreme za lahko premično bolnišnico Role 2.

Načrtovan je tudi dokup protioklepnih raketnih sistemov ter priprava investicijske dokumentacije za zagotovitev raketnih sistemov zračne obrambe kratkega in srednjega dosega. Skladno z omenjenim zakonom bo vlada spremljala uresničevanje letnega načrta in ga po potrebi spremenila oziroma dopolnila, dodajajo na Morsu.