Poslovodstvo družbe Hisense Gorenje in Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (Skei) sta po dolgotrajnih pogajanjih vendarle dosegla sporazum, zato je stavkovni odbor sindikata stavko, napovedano za jutri, preklical. »Dogovorili smo se o višini regresa za letošnje leto in višini sredstev, namenjenih za koeficient osebnega prispevka (KOP). Za dodeljevanje KOP, ki je bil zasnovan kot sistem nagrajevanja za nadpovprečne dosežke, že ves čas veljajo merila kakovosti, količine in gospodarnosti, ki jih delodajalec nikoli ni spreminjal. Ker pa se je v praksi izkazalo, da nadrejeni dodeljujejo KOP na različne subjektivne in netransparentne načine, kar povzroča nezadovoljstvo tistih zaposlenih, ki zaradi tega nikoli niso prejemali KOP, s čimer je ta dejansko izgubil prvotni namen, smo ponudili priporočila za dodeljevanje KOP, ki temelji na osnovi obstoječih meril, ter zagotavljanje sledljivosti tovrstnega nagrajevanja. O preostalih odprtih vprašanjih se bomo še naprej pogovarjali s sindikatom na socialnem svetu ter s svetom delavcev,« so včeraj popoldne sporočili iz vodstva družbe Hisense Gorenje.

Še se bodo pogovarjali

Obe strani, ki sta se včeraj sestali tudi na socialnem svetu, sta upravi predlagali izplačilo regresa v višini 1400 evrov, s čimer so se v vodstvu družbe tudi strinjali. Regres pa bo, tako kot vsako leto, delavcem Gorenja izplačan najpozneje do konca junija. »Prav tako smo se dogovorili, da višina mase za KOP ostaja v domeni dogovora na socialnem svetu in ne bo vezana na poslovni rezultat. Kriteriji za dodeljevanje KOP ostajajo nespremenjeni, vendar morajo nadrejeni pri dodeljevanju nadpovprečnega KOP ali v primeru, da tega posamezni zaposleni sploh ne dobi, takšno odločitev tudi obrazložiti. Skupni predlog bomo posredovali v obravnavo in sprejem svetu delavcev. Preostale teme iz stavkovnih zahtev bomo odprli v okviru pogajanj o prenovi obstoječe kolektivne pogodbe Gorenja, ki jih bosta socialna partnerja predvidoma začela do konca junija,« so še dodali v službi za korporativno komuniciranje družbe Hisense Gorenje. »Zmagovalca v tem primeru seveda ni. Sem pa zadovoljen, da smo stvari rešili v obojestransko korist. In da smo bili na obeh straneh razumni in smo se dogovorili, kot smo se,« pa je pokomentiral tridnevno dogajanje predsednik sindikata Skei v Gorenju Žan Zeba.