Za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov se bo skupni mesečni strošek za april z vsemi dajatvami in DDV povečal za okvirno šest evrov in bo znašal 55 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa za okvirno 16 evrov in bo znašal 131 evrov, so ponazorili.

Gledano z vidika skupnega letnega stroška z vsemi dajatvami in DDV pa se bo strošek v letu 2022 v primerjavi z letom 2021 za povprečno stanovanje v velikosti 70 kvadratnih metrov povečal za okvirno 191 evrov in bo znašal 691 evrov, za povprečno hišo v velikosti 200 kvadratnih metrov pa za okvirno 477 evrov in bo znašal 1636 evrov.

Petrol je medtem napovedano podražitev plina za gospodinjske in male poslovne odjemalce zamaknil z aprila na maj. Breme spremembe cen bo takrat zaradi izteka glavne kurilne sezone in manjše porabe energenta manjše, so ocenili. Cena se bo z majem povečala z 0,03075 na 0,04195 evra na kilovatno uro brez DDV in z 0,03752 na 0,051179 evra z DDV. Učinek sprememb bo družba razporedila med vse svoje gospodinjske in male poslovne odjemalce.

S 1. majem bo plin (ob tem pa tudi elektriko) občutno podražil tudi sicer manjši trgovec z elektriko in plinom E.ON Ljubljana iz skupine istoimenskega nemškega energetskega velikana. »Cene smo v družbi E.ON Ljubljana držali na čim nižji ravni kolikor dolgo je bilo mogoče, sedaj pa žal, zaradi visokih podražitev, to ni več mogoče,« ugotavljajo.

Cena brez DDV za gospodinjstva se bo zvišala z 0,05995 evra na 0,14995 evra na kilovatno uro. Z DDV pa bo cena z 0,073139 evra narasla na 0,182939 evra na kilovatno uro. Cena sicer ne vključuje omrežnine, trošarine in drugih dajatev. Cena energenta namreč na računu pomeni okoli 40 odstotkov končnega zneska, ostalo so omrežnina, davek in druge dajatve. Glede na to, da gre v primeru E.ON za dvig za 150 odstotkov, bi to na končni položnici ob nespremenjenih dajatvah pomenilo okoli 60-odstotno podražitev.

Kljub znatnemu dvigu cen plina in trg po navedbah družbe še naprej ostaja negotov, zato je težko napovedati, kakšen bo nadaljnji potek dogodkov. Stranke so na spletni strani zato obvestili tudi o možnostih za zamenjavo dobavitelja, če odjemalci ocenijo, da nove cene niso več vzdržne. Kot so konec novembra lani pisale Finance, sicer nemški lastniki za slovensko družbo iščejo kupca.