Slovensko gospodarstvo je danes močnejše in bolj robustno kot pred koronsko krizo, je na spletni novinarski konferenci, namenjeni predstavitvi letošnjih razpoložljivih razvojnih sredstev za gospodarstvo, dejal Zdravko Počivalšek. Spomnil je, da je vlada gospodarstvu že v času pandemije prek 10 protikoronskih paketov namenila okrog 2,3 milijarde evrov sredstev, ministrstvo pa je lani ponudilo še 616 milijonov evrov razvojnih sredstev prek razpisov, predvsem likvidnostnih.

»Dosegli smo nadpovprečno gospodarsko rast in rekordno visoko zaposlenost ljudi. Vendar ne smemo zaspati. Ta moment transformacije moramo sedaj okrepiti in spodbuditi nadaljnjo rast podjetij,« je poudaril minister. Tako bo ministrstvo letos gospodarstvu, občinam in drugim ciljnim skupinam namenilo več kot 646 milijonov evrov; gre za sredstva in razpise, ki so ali bodo objavljeni letos in na katera se bo mogoče prijaviti v tem letu. Izplačila pa lahko sledijo v več prihodnjih letih, odvisno od trajanja projektov, je pojasnil Počivalšek.

Največ sredstev bo namenjenih razvoju turizma

V primerjavi z lani bo letos ministrstvo ponudilo gospodarstvu skoraj še enkrat več nepovratnih sredstev, je izpostavil. Največ sredstev, in sicer 141,1 milijona evrov, bo namenjenih razvoju turizma, podjetništvu in internacionalizaciji bo šlo 117,3 milijona evrov, raziskavam, razvoju in inovacijam 107,5 milijona evrov, investicijam za večjo produktivnost 88,5 milijona evrov in regionalnemu razvoju 76 milijonov evrov.

Digitalizaciji je namenjeno 56,5 milijona evrov, lesnopredelovalni industriji 29,6 milijona evrov, energetski učinkovitosti 16,8 milijona evrov, krožnemu gospodarstvu 10,8 milijona in urbanemu razvoju 2,4 milijona evrov. Sredstva za razpise bo Slovenija črpala iz načrta za okrevanje in odpornost, iz kohezijske ovojnice operativnega programa 2014-2020, vključno s skladom React EU, v manjšem delu pa tudi iz slovenskega proračuna.

Gospodarstvu bodo dodatno na voljo tudi programi in različne pomoči za podjetja s strani izvajalskih organizacij ministrstva. »Te bodo ponudile dodatnih najmanj 289 milijonov evrov iz svojega namenskega premoženja ali iz sredstev tekočega poslovanja,« je pojasnil Počivalšek.

»Spodbude za zeleni in digitalni prehod«

»Z letošnjimi spodbudami želimo v gospodarstvu intenzivno spodbuditi investicijski cikel za zeleni in digitalni prehod,« je dejal Počivalšek. Štirje glavni cilji pri tem so povečati produktivnost in s tem položaj, moč in vpliv slovenskih podjetij v globalnih in domačih verigah vrednosti, spodbuditi medsebojno povezovanje podjetij in s tem prenos znanja, inovacij in razvojnih idej v prakso, ustvariti kakovostna delovna mesta v Sloveniji z višjo dodano vrednostjo ter zagotoviti skladen razvoj vseh slovenskih regij, je dodal.

Omenjenih 646,5 milijona evrov ne vključuje spodbud iz naslova evropskih strukturnih skladov ter sklada za pravični prehod za obdobje 2021-2027. To bodo še dodatna finančna sredstva, katerih višina pa zaradi usklajevanja z Evropsko komisijo še ni znana. »Pričakujemo, da bo letos zaključen proces priprave programa in pravnih podlag za ta sredstva, prihodnje leto pa bi lahko začeli s spodbudami tudi iz teh virov,« je dejal minister.

Štirje razpisi so že objavljeni

Iz letošnjega svežnja razpisov so sicer štirje že objavljeni. Razpis za sofinanciranje raziskovalno-razvojnih projektov prinaša 45 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog se izteče 17. maja. Razpis Eurostars 3 za leto 2022 ima milijon evrov sredstev, rok za oddajo vlog je 24. marec. Razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah je težak 10 milijonov evrov, rok za prijavo je 20. april. Razpis za podporo inovativnim ekosistemom ekonomsko-poslovne infrastrukture pa daje gospodarstvu na voljo 18 milijonov evrov, prvi rok za oddajo vlog je 18. april.

Počivalšek je sicer izpostavil, da se lahko za sredstva iz sklada za okrevanje in odpornost potegujejo tudi velika podjetja, kar je drugače kot običajno v primeru evropskih finančnih perspektiv. »Podjetjem želimo in moramo pomagati hitro, zato je koncentracija razpisov večja, to pa zahteva tudi večjo pripravo,« je dodal. Ministrstvo ima službo za razvojna sredstva, za katero je minister prepričan, da bo lahko ustrezno komunicirala in zagotavljala vse potrebne informacije podjetjem. Za komunikacijo so odprti tudi direktorati ter izvajalske agencije.

Generalni direktor direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo Jernej Salecl je ob objavah razpisov napovedal tudi informativne dneve, čim več razpisov pa bo ministrstvo za gospodarstvo poskusilo izvesti digitalno, je še dejal.