Kot je razvidno iz objave na spletnih straneh Ajpesa, je še vedno v teku prodaja preostanka nepremičnega premoženja, preostanka opreme, zalog materiala in umetniških del v lasti tovarne. Hkrati še niso v celoti končane izterjave. Po Hohnjčevi oceni je razloge za odstopanje v terminskem načrtu stečaja moč iskati v kompleksnosti premoženja tovarne in dejstvu, da je bila glavnina aktivnosti opravljena v zvezi s prodajo tovarniškega kompleksa na poslovnem naslovu dolžnika, saj se je iz tega naslova posledično oblikovala tudi največja stečajna masa.

Malo več kot 52.000 kvadratnih metrov velik tovarniški kompleks je Hohnjecu po štirih neuspelih poskusih uspelo prodati šele sredi leta 2021. Za malo manj kot dva milijona evrov ga je kupilo podjetje Sem Invest iz Ločice ob Savinji. Hohnjec je takrat pričakoval, da bo stečaj tovarne nogavic lahko končal do konca leta 2021, a se je izkazalo, da bo za prodajo premoženja, ki je še ostalo v stečajni masi, potreboval več časa.

Prodati mora še približno 30 manjših zemljišč okrog tovarniškega kompleksa, njihova skupna likvidacijska vrednost znaša 200.000 evrov. Zemljišča, ki so vredna manj kot 15.000 evrov, bo prodajal neposredno, za druga bo moral pripraviti dražbe. Hohnjec pričakuje, da mu bo vsa zemljišča uspelo prodati še letos. Po načrtu, ki ga je pripravil, naj bi do sredine leta prodal drugo opremo in umetniška dela ter terjatve do petih podjetij. Poplačilo vseh upnikov predvideva marca prihodnje leto.