Vsi, ki želijo živeti bolj trajnosten in okolju prijaznejši življenjski stil, bodo lahko domači kuhinjski pult opremili z novo posodo za kuhinjske biološke odpadke, narejeno iz popotrošniške reciklirane plastike. V Skazi so jo zasnovali na podlagi izkušenj svojih strank, ki so jih skrbno preučevali, in jo poimenovali organko daily. »Ponosen sem, da bo v letu 2022 poleg posode organko daily luč sveta ugledala celotna Skazina družina izdelkov lastne blagovne znamke v smeri okolju prijaznejše in bolj zdrave prihodnosti,« napoveduje direktor Robert Agnič.

Biološki odpadki – globalna okoljska problematika

Biološki odpadki so postali eden največjih sovražnikov okolja. Predstavljajo kar 34 odstotkov vseh odpadkov, v Evropi jih na leto proizvedemo kar 75 milijonov ton. Še bolj zastrašujoče je dejstvo, da se 57 odstotkov odpadkov hrane sploh ne reciklira. Pristanejo v mešanih odpadkih in v ozračje spuščajo toplogredne pline, posledic teh pa nikakor ne smemo spregledati.

Biološke odpadke, ki jih v domači kuhinji proizvedemo čez dan, vsak dan zbiramo v posodi organko daily in jih nato enkrat dnevno odvržemo v kompostnik bokashi organko. S tem, ko slednjega ne odpiramo pogosto, se v njem izboljša fermentacijski proces, kar zagotavlja kakovostno bokashi tekočino, ki jo lahko uporabimo za čiščenje odtokov ali zalivanje rož. Poleg tega je fermentirana masa iz bokashi organka prvovrstna osnova za domači kompost, polna mineralov in hranljivih snovi.

Organko daily podpira kroženje plastike

Z uporabo posode organko daily boste poskrbeli za dvoje - dosledno recikliranje bioloških odpadkov in manj odpadne plastike. Zakaj? Ker je narejen iz popotrošniške reciklirane plastike. To je material, pridobljen iz odpadkov izdelkov, vrženih v zabojnike, ki so namenjeni plastiki in plastični embalaži.