Statistični uradi pri merjenju gospodarske rasti uporabljajo različne podatke. Tako uporabljajo finančne podatke o poslovanju podjetij, obseg potrošnje, rezultate poslovanja finančnih institucij in različne raziskave.

Povečana proizvodnja in potrošnja sta vsekakor v nasprotju s cilji glasgowskega srečanja za zmanjševanje škodljivih posledic podnebnih sprememb. Povečan obseg proizvodnje povzroča povečano onesnaženje zraka in vode, zaradi česar trpi že več kot četrtina svetovnega prebivalstva. Samo na Kitajskem in v Indiji trpi zaradi pomanjkanja pitne vode že več kot pol milijarde prebivalcev, da ne omenjam še velikega dela Afrike.

Vedno se sprašujem, zakaj potem brez izjeme vsi ekonomisti vidijo uspešnost družbe samo skozi gospodarsko rast. S čim bi zamenjali gospodarsko rast? Rešitev se ponuja v merjenju ogljičnega odtisa. Z izrazom ogljični odtis se ponazarjajo količine ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, za katere sta posredno ali neposredno odgovorna posameznik, podjetje ali organizacija. Izračunamo ga lahko za podjetja, institucije, izdelke, storitve, dogodke in tudi za vsakega od nas. Torej, če želimo rešiti naš planet in nas, moramo nemudoma opustiti uporabo merjenja gospodarske rasti in začeti meriti uspešnost družbe z merjenjem ogljičnega odtisa.

Glavni problem podnebnih sprememb je, da je uničevanje narave nepovratno. Popravnih izpitov ni, zato je treba ukrepati takoj.

Najhitrejša pot je sprememba volilnih sistemov, ki naj bi na oblast postavila ljudi, ki to razumejo. Politične stranke, ki so pod vplivom slabega kapitala, tega nimajo interesa razumeti.

Zdravko Petrič, Kostanjevica na Krki