Glavni strateški cilj za leto 2022, izpostavlja direktorica Maja Tomanič Vidovič, je ustanovitev novega, odprtega in fleksibilnega 70-milijonskega sklada skupaj z EIF, ki bo namenjen investicijam v hitrorastoča tehnološka podjetja v različnih razvojnih fazah. Okrepljena bo tudi vsebinska podpora na področju povezanosti z globalnimi inovacijskimi središči s programi, kot so startup in scaleup hiše.

V skladu pa si bodo prizadevali še za večjo promocijo investiranja in pomena tveganega kapitala, odnosa do tovrstnega financiranja ter krepitev zavesti o pomenu hitrorastočih deeptech podjetij, ki ga še vedno preveč zaznamujeta dvom in negativizem. V program Slovenskega podjetniškega sklada Startup Plus bo v letu 2022 vključenih 147 podjetij, v katere je bilo prek različnih finančnih produktov v letu 2021 doslej namenjenih nekaj več kot 4 milijone evrov, pridobila pa so še 11 milijonov investicij zasebnih vlagateljev.