Kot smo že obširno poročali, je vlada skoraj eno leto iskala razloge, da Slovenija ne bi dobila evropskih delegiranih tožilcev, nazadnje pa je sprejela sklep, da bo izbrana kandidata predlagala v začasno imenovanje. Čeprav začasnega imenovanja zakonodaja niti predvideva, so na pravosodnem ministrstvu pojasnili, da namerava vlada izkoristiti možnost, ki jo daje evropska uredba o ustanovitvi evropskega javnega tožilstva o razrešitvah evropskih delegiranih tožilcev. Člen, na katerega so se sklicevali, sicer govori le o situacijah, ko evropski delegirani tožilec odstopi, je razrešen ali kako drugače zapusti svoj položaj ali pa njegove storitve niso več potrebne za opravljanje dolžnosti. To bi vlada in pravosodno ministrstvo tolmačila nekoliko širše. V njunem načrtu je očitno nov razpis, saj so nam na pravosodnem ministrstvu tedaj pojasnili: »Koristi od te začasne rešitve pa je mogoče opravičiti le, dokler Vlada RS EJT ne predloži novega predloga kandidatov, ki bodo izbrani na podlagi zakonitega in transparentnega postopka izbora izmed zadostnega števila strokovnih in neodvisnih kandidatov. Vlada RS ocenjuje, da bo takrat nastala potreba po predlaganju drugih dveh kandidatov.«

Pravosodno ministrstvo in vlada tako utegneta še rušiti že imenovana evropska delegirana tožilca, čeprav je vprašanje, kakšne možnosti bosta pri tem sploh imela. Zadnjo besedo ima namreč evropsko javno tožilstvo, tudi glavni nacionalni kadrovik, državnotožilski svet, pa je ves čas vztrajal, da je bil postopek izbire kandidatov povsem ustrezen in zakonit.

Frank Elerjeva in Oštir zadovoljna z rezultatom

»Izjemno sva zadovoljna, da sva bila imenovana za evropska delegirana tožilca za poln mandat petih let in nama je bila s tem dana priložnost sodelovati v tem projektu. Evropskemu javnemu tožilstvu se zahvaljujeva za izkazano zaupanje. Ne glede na vse zaplete pri imenovanju pa se želiva predvsem osredotočiti na nadaljnje delo, to je pregon kriminala na škodo proračuna EU,« sta Frank Elerjeva in Oštir sporočila v skupnem odzivu.

S potrditvijo tožilcev za petletno obdobje državnotožilski svet (DTS). Njuno imenovanje za poln petletni mandat »pomeni potrditev zakonitosti predloga DTS«, so sporočili na spletnih straneh. Kot so dodali, bo z imenovanjem Frank Elerjeve in Oštirja »omogočeno ustrezno delovanje evropskega javnega tožilstva tudi v Republiki Sloveniji«.

Dikaučič bi spremenil zakon

Na imenovanje Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja za evropska delegirana tožilca se je danes odzval tudi pravosodni minister Marjan Dikaučič. Kot je dejal v izjavi za Radio Slovenija, si je slovenska stran več čas prizadevala, da se z evropskima delegiranima tožilcema čim hitreje in v polni meri vključi v delo EPPO.« Z današnjo odločitvijo se je to tudi uredilo,« je še dejal.

Ministrstvo za pravosodje je medtem danes v nujni postopek za obravnavo na vladi vložilo predlog sprememb zakona o državnem tožilstvu, po katerem storitve Frank Elerjeve in Oštirja ne bi bile več potrebne. Z novelo bi še omogočili, da bi lahko ministrstvo samo predlagalo kandidate za evropske delegirane tožilce, tudi če se osebe niso prijavile na razpis, končno odločitev, katera imena bodo posredovana evropskemu javnemu tožilstvu, pa bi imela vlada in ne več državnotožilski svet.

V prehodnih določbah predloga ministrstvo predlaga, da mora vlada v treh mesecih od uveljavitve zakona evropskemu javnemu tožilstvu predložiti listo kandidatov za evropska delegirana tožilca. S tem pa, kot piše v predlogu, ne bodo več potrebne storitve evropskih delegiranih tožilcev, ki sta bila predlagana po sedanji zakonodaji, to sta Frank Elerjeva in Oštir.