Uničevanje Delniške pivovarne v Laškem

Laško, 2. novembra. Ko je to staro slovensko podjetje prešlo pred nekaj leti v roke ljubljanske pivovarne Union, je bilo jasno, da je bil glavni namen novega lastnika, znebiti se hude konkurentinje, nevarne radi izborne kakovosti piva in mnogih, nacijonalno zavednih odjemalcev. Očividno je bilo, da je zopet odbila ura narodnemu podjetju, ki je bilo tako velike važnosti v bojih slovenske manjšine proti nekdanji laški nemškutariji. Vodje Delniške družbe so zakrivili veliko napako, da so do zadnjega zakrivali delničarjem in širši javnosti faktično stanje podjetja, ker bi bilo takrat še možno najti domači kapital, ki bi rešil pivovarno v korist narodu in – pivskim konsumentom. Novi lastniki so sicer izvolili v upravni svet in nadzorstvo po enega uglednega domačina, od katerih pa je zadnji že zletel, prvi pa baje nima prav nobenega vpliva. Prva je čutila spremembo občina Laško, kateri je odpadel glavni del občinskih doklad. Za njo so prišli na vrsto delničarji, katerim so novi lastniki zamenjali delnice z Unionskimi v razmerju 2 : 1. Nato so trpeli konsumenti. Cena pivu je poskočila za približno 5 odst., kvaliteta pa se je poslabšala vsaj za 100 odst. Udarili so potem po našem jeziku. Prejšnje vodstvo je uvedlo v vsem poslovanju našo materinščino, ki ji je v tehničnih izrazih pomagala češčina in bilo je veselje poslušati naše delavstvo, ki se je posluževalo v vsem le lepega našega jezika. Danes ne slišiš več »pivo«, temveč »pir«, ki ga ne varijo več varitelji, ampak ga kuhajo »praumajstri« itd. Čehe so pognali v širni svet.

Da se pa pivovarno uniči docela, ji je bilo, v kolikor k temu ni pripomogla slaba kakovost piva, puščati še drugače: omejili so ji delokrog, obenem pa določili, da se bo obrat ustavil, če ne bo letno razpečala gotove količine. Delokrog je bil tako ozko omejen, da se je vnaprej vedelo, da se ne bo moglo doseči določene količine. Pripomogli sta še nesrečni dve leti in visoka cena, ki ima poleg drugega tudi namen, izkazati rentabilno nezmožnost laške pivovarne. Vrhu vsega je bilo le še treba nesposobnega vodstva, da je bilo razlogov dovolj za katastrofo, ki je morala nastopiti in ki se kaže v tem, da se obrat reducira in da se odpušča uslužbence kar v velikem. To se je pričelo te dni, tik pred zimo in na tako nesrečen način, da se zgraža vsa javnost. V prvi vrsti se je odpustilo poklicne delavce, ki so vse svoje življenje pustili in žrtvovali naši pivovarni, ki imajo številne rodbine in jim je zato nemogoče poiskati si kruha drugod, obdržalo se je deloma ljudi, ki imajo doma posestva ali so kmečki sinovi in take, ki so šele pred kratkim dobili tu službo iz tega ali onega razloga. Vodstvo se izgovarja, da se ne izplača več vzdržati obrat preko zime, tekom poletja pa se bo sprejelo le sezijske delavce. To je seveda počasno pripravljanje javnosti k spoznanju, da je pivovarna v Laškem nepotrebna in da zadostuje tu le zaloga Unionskega piva, kar se bo zgodilo v enem ali dveh letih, ko se bo javnost umirila in šla brez ugovorov preko dejstva, da je tuj kapital zopet uničil lepo domače podjetje v korist tujcev in prihajačev.

Odpuščeni delavci so se obrnili v obupu in krizi na našega domačega upravnega svetnika, ki pa jim je odgovoril, da ni v stanu pomagati, ker njegova beseda ne zaleže nič, niti toliko, da bi se ga vprašalo, katere delavce bi se smelo odpustiti, da bi njih eksistenca ne bila uničena. Dolžnost naša je, da protestiramo proti takemu postopanju ne samo, ker so po ogromni večini prizadeti naši domačini, marveč tudi ker se hoče oropati občino Laško nekdaj cvetočega podjetja in udariti po našem narodnem gospodarstvu. Dokazovalo se bo morda s številkami, da ni mogoče vzdržati pivovarne v Laškem. Mi pa odgovarjamo: gospodje, vaš glavni dobiček obstoji v tem, da ste se znebili hude konkurentinje. Ta dobiček lahko vzdržuje laško pivovarno in lahko nudi delavstvu življenje, ki se je v njej razvilo in živelo. Mi odločno zahtevamo, da se obrat pivovarne vzdrži in da se odpust delavstva prekliče. Zahtevamo to za vse delavce brez razlike strankarskega mišljenja. V kolikor pa je za enkrat omejitev obrata neobhodno potrebna, naj se redukcija uslužbenstva izvrši pravično. Pri tem pa naj sodeluje vlada po svojih v to poklicanih organih kot čuvarica državnih interesov.

Jutro, 4. novembra 1926

Laška pivovarna odpušča delavstvo.

Iz Laškega nam pišejo: Tukajšnja pivovarna je začela zdaj na zimo odpuščati svoje delavce. Pri tem postopa tako, da postavi na cesto predvsem oženjene delavce s kopico otrok. Odpuščenih je že nad 20 delavcev, po večini takih, ki so bili uslužbeni že po 10 do 30 let v pivovarni. Zdaj jih je zadela hvaležnost delodajalke, ko so ji pustili svoje zdravje in moči. Pozivamo merodajne faktorje, da posredujejo v prilog tem siromakom. Če je kriza v pivovarniški stroki, jo morajo trpeti tudi podjetniki, ne pa samo delavci!

Domovina, 4. novembra 1926

Vir: Digitalna knjižnica Slovenije – dLib