Medtem ko je pogostost opravljanja dimnikarskih storitev, kot so čiščenje kurilne naprave in z njo povezanih dimnih vodov, predpisana z zakonom, je proizvajalec kurilne naprave tisti, ki določa, kako pogosto je treba opraviti servisni pregled. Lahko ga zahteva tudi dimnikar, če je med opravljanjem dimnikarskih storitev, kot je merjenje dimnih plinov, ugotovil presežne vrednosti izpustov oziroma se je izkazalo, da je delovanje naprave neustrezno. Na splošno velja, da je treba redni servisni pregled opraviti enkrat na leto. Namen je preprečiti delovanje naprave z morebitnimi pomanjkljivostmi, ki so lahko posledica dotrajanosti, poškodb zaradi obratovanja, vremenskih vplivov, tudi napačne uporabe, vse to pa zmanjšuje varnost in zanesljivost delovanja kurilne naprave. Ob rednem servisu bo delovala zanesljivo, učinkovito in z boljšim izkoristkom, kar se bo poznalo tudi pri manjših stroških za ogrevanje.

Kdo naj opravi servis?

Prvi letni servis je pogoj za garancijo, zato ga mora opraviti pooblaščen serviser. Kdo bo opravljal naslednje servise, je vaša odločitev, priporočljivo pa je izbrati pooblaščenega serviserja. Če se odločite za koga drugega, preverite, ali je specializiran za posamezno vrsto kurilnih naprav. Večina ponudnikov kurilnih naprav sicer ponuja celovito storitev, torej svetovanje, prodajo, montažo ter poznejše redno vzdrževanje in servis.

In kako pogosto naj čistimo kurilno napravo in z njo povezane dimne vode? Na površinah kurilne naprave, ki so v stiku z dimnimi plini ali ostanki zgorevanja, nastajajo saje, katranske in druge obloge, ki zmanjšujejo njeno učinkovitost – debelejše ko so obloge, slabši je izkoristek naprave. Že en milimeter oblog lahko pomeni do šest odstotkov manjšo učinkovitost. Saje in obloge poleg tega zmanjšujejo požarno varnost in vplivajo na onesnaževanje okolja, zato jih je treba redno odstranjevati.

Male kurilne naprave na biomaso, ki imajo manj kot 20-odstotne toplotne izgube z dimnimi plini (peleti, sekanci), je treba čistiti dvakrat v kurilni sezoni, enkrat na leto pa opraviti letni pregled. Kurilne naprave na trdna goriva, ki imajo več kot 20-odstotne toplotne izgube z dimnimi plini in redno obratujejo (polena), je treba v primorskih občinah očistiti trikrat v kurilni sezoni (med 1. novembrom tekočega leta in 30. aprilom naslednjega leta), v drugih delih Slovenije pa štirikrat (med 1. oktobrom tekočega leta in 31. majem naslednjega leta).

Vsaj enkrat na leto

Kurilne naprave na ekstra lahko kurilno olje je treba očistiti enkrat v kurilni sezoni, enkrat na leto je treba opraviti še letni pregled in meritve izpustov dimnih plinov. Kurilne naprave na zemeljski plin in utekočinjeni naftni plin je tudi treba očistiti enkrat na leto, enkrat na leto je treba opraviti še meritve izpustov dimnih plinov in letni pregled ter očistiti zračnike (zaradi požarne varnosti in zagotavljanja ustreznega odvoda ali dovoda zraka v stanovanje ali prostor, kjer zgoreva gorivo). Čiščenje dimovodnih naprav se izvaja po potrebi.

Vzdrževanje in servis odvisna od vrste goriva

Servisna in vzdrževalna dela na kurilnih napravah se med seboj razlikujejo glede na uporabljen energent, zato na primer servis plinske peči ni enak servisu peči na drva, razlikujejo se tudi cene servisnih storitev. Zato se pri ponudnikih servisnih storitev pozanimajte, kaj vključuje servisni pregled za peči na olje, zemeljski plin, drva, pelete in za najbolj razširjen tip toplotnih črpalk zrak/voda ter koliko je treba zanj odšteti. Seznam del, ki jih je treba opraviti v okviru rednega servisa, je pri večini ponudnikov razmeroma dobro razdelan. Toda na računu za opravljeno storitev je lahko zapisana le ena postavka, to je »servis«, druge se nanašajo na material oziroma dele, ki jih je bilo treba zamenjati bodisi zaradi iztrošenosti bodisi zaradi okvare.