Von der Leynova je komisarski ekipi povedala, da poglobljena analiza odločitve poljskega ustavnega sodišča, da so nekateri deli evropskega pravnega reda v nasprotju s poljsko ustavo, še poteka, a da prve ocene kažejo, da je problem v povezavi z vprašanjem primarnosti prava EU resen, je sporočila evropska komisarka za energijo Kadri Simson.

Če bo poglobljena analiza te prve ocene potrdila, obstaja več možnosti ukrepanja: nov klasični pravni postopek zaradi kršenja evropske zakonodaje, ki v skrajnem primeru privede do denarne kazni za kršiteljico, ukrepanje na podlagi uredbe o pogojevanju evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, ki za kršiteljice predvideva odtegnitev evropskega denarja, in nadgradnja postopka po 7. členu pogodbe EU.

Postopek proti Poljski že štiri leta na mrtvi točki

EU je postopek po 7. členu proti Poljski zaradi sporne pravosodne reforme sprožila že decembra 2017, a je že leta na mrtvi točki, ker med članicami ni zadostne podpore kakršnemu koli premiku. Ta člen v skrajnem primeru predvideva odvzem glasovalnih pravic kršiteljici evropskih vrednot. Za sankcije je sicer potrebno soglasje, ki ga zaradi vzajemne podpore med Budimpešto in Varšavo ni mogoče doseči, pa tudi nekatere druge članice temu niso naklonjene.

Von der Leynova je konec minulega tedna v prvem odzivu na odločitev poljskega ustavnega sodišča izrazila globoko zaskrbljenost in zagotovila, da bo komisija uporabila vsa pooblastila, da zagotovi primarnost prava EU. Glavna prednostna naloga je zagotoviti, da bodo pravice poljskih državljanov zaščitene in da bodo uživali ugodnosti, ki jih podeljuje članstvo v EU, tako kot vsi državljani unije, poudarjajo v Bruslju.

Evropska komisija poudarja, da so vse odločitve Sodišča EU zavezujoče za vse organe članic, vključno z nacionalnimi sodišči, ter da ima pravo EU prednost pred nacionalnim pravom, vključno z ustavnimi določbami. V skladu z načelom primarnosti prava EU v primeru navzkrižij med vidikom prava EU in vidikom nacionalnega prava prevlada prvo.