Podjetje s primarno dejavnostjo montaže in kleparstva je njegov še danes edini lastnik Jože Udovič ustanovil leta 2001. Dve leti pozneje je prišlo do podpisa strateškega sodelovanja na področju proizvodnje bivalnih zabojnikov in montažnih objektov s slovenskim partnerjem, čemur sta sledila povečan obseg proizvodnje in odprtje novih poslovnih prostorov v obrtni coni Trebnje leta 2007. Dinamična rast je REM v tem obdobju dvakrat vodila na oder gazel – podjetje je bilo v letih 2007 in 2008 razglašeno za regijsko gazelo. Po svetovni finančni krizi, v kateri se je zaradi vezanosti na enega partnerja znašel v težavah, je REM leta 2009 samostojno vstopil na evropski trg z lastno prodajno ekipo. S pridobitvijo evropskega tehničnega soglasja za modularne enote je podjetje znova vstopilo na vlak rasti. Leta 2016, ko je že tretjič dobilo priznanje regijska gazela, postalo pa je tudi srebrna slovenska gazela, je proizvodnjo razširilo na novo lokacijo in ustanovilo lastno razvojno-raziskovalno skupino.

Letos selitev v novo tovarno

Razvoj se je s pomočjo državnih sredstev nadaljeval z gradnjo novih poslovno-proizvodnih prostorov v industrijski coni Trebnje. Na zemljišču, za katero so odšteli poldrugi milijon evrov, je zrasel objekt, ki je skupaj z opremo vreden 15,1 milijona evrov. Selitev so uspešno izvedli in zaključili v začetku letošnjega leta. Trenutno še zaključujejo montažo in implementacijo določenih novih tehnologij v proizvodnji, ki jim bodo omogočale še boljšo optimizacijo proizvodnih procesov. Za nadaljnje investicije pripravljajo idejni projekt, ki ga bodo začeli predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta. Načrtujejo gradnjo novih proizvodnih objektov, s katerimi bodo povečali zmogljivosti. Podjetje v zadnjih dveh letih pospešeno vlaga v avtomatizacijo in digitalizacijo. Eden ključnih elementov je bila odločitev za investicijo v avtomatsko linijo za antikorozijsko zaščito jekla, prav tako so v fazi postavitve in zagona dveh robotskih celic za krivljenje pločevine in razrez fasadnih panelnih plošč. V digitalizacijo vlagajo na vseh področjih, saj verjamejo, da lahko z digitalizacijo in sočasno optimizacijo procesov ustvarijo boljše delovne pogoje za zaposlene ter imajo večji nadzor nad izdelki in storitvami.

»Glavne prednosti modularne gradnje so trajnost, hitrost in fleksibilnost. Vse tri prednosti izhajajo iz visoke stopnje predizdelave modulov v proizvodnem procesu,« razloži direktor Igor Kastelic, ki se je podjetju pridružil leta 2003. »Modularna gradnja je trajnostna, saj imamo boljši nadzor nad odpadki, zmanjšujemo potrebe po gradbeni mehanizaciji, lahko dosegamo visoko stopnjo vsebnosti lesa in z optimizacijo proizvodnih procesov vplivamo na zmanjšanje porabe energije v procesu. Visoka stopnja predizdelave modulov v proizvodnji omogoča skrajšanje časa montaže na gradbišču. Celotni proces zaključevanja projektov je tako hitrejši, to pa pomeni, da lahko tudi končni uporabniki objekte začnejo uporabljati prej. Gradnja modularnih zgradb poteka hkrati z delom na gradbišču, kar omogoča izvedbo projektov v polovici časa tradicionalne gradnje.« V podjetju so razvili dva sistema modularne gradnje – modul REM in modul REM PLUS. Prvi je namenjen široki gradnji enostavnih in zahtevnih montažnih objektov, drugi sistem pa doseže vse najvišje standarde energijske učinkovitosti, požarne varnosti in zvočne izoliranosti. Poleg tega ponuja največji nabor zunanjih in notranjih obdelav, kar omogoča arhitektom in projektantom neomejene možnosti pri načrtovanju.

Z inovativnimi izdelki na tuje trge

Podjetje večji del proizvodnje izvozi. Povprečna prodaja na tujih trgih doseže od 70 do 75 odstotkov, od tega prevladujejo trgi osrednje Evrope – Nemčija, Avstrija, Madžarska, Švica in Belgija. V REM si prizadevajo, da bi osvojili dodatne trge s poudarkom na Veliki Britaniji in Skandinaviji, bolj pa si želijo biti prisotni tudi v državah Beneluksa. »Verjamemo, da lahko z novimi inovativnimi izdelki še dodatno razvijemo in povečamo prisotnost na že osvojenih trgih,« dodaja Igor Kastelic. Na domačem trgu večji del letnega prometa ustvarijo z enim poslovnim partnerjem, s katerim že dlje časa sodelujejo na strateški ravni. Uspešnost podjetja podkrepijo poslovni rezultati, ki bodo letos nad pričakovanji. Prihodki bodo dosegli okoli 40 milijonov evrov, kar je četrtino več kot lani, kar gre pripisati tako povečanju zmogljivosti v novih proizvodnih prostorih kot večji kupni moči v gradbeništvu, ki ga je lani zaustavila koronska kriza.

Trebanjska gazela v razvoj vlaga približno tri odstotke prihodkov letno. Z lastno razvojno-raziskovalno skupino, registrirano pri nacionalni agenciji za raziskovalno dejavnost, so usmerjeni v trajnostno gradnjo. V tovarni večino odpadkov ponovno uporabijo v proizvodnji ali ustrezno reciklirajo, z inovativno proizvodnjo pa zmanjšujejo porabo energije. Podjetje je trenutno aktivno pri treh razvojno-raziskovalnih projektih. Je partner projekta Woolf (Les in leseni izdelki v življenjski dobi), kjer razvijajo hibridne nosilne konstrukcijske sklope, ki bodo v kombinaciji lesa in jekla zadostili potrebam po postavitvi modularno zasnovanih objektov v vsaj tri nadstropja. Pri preostalih dveh mednarodnih razvojno-raziskovalnih projektih iz iniciative Eureka, kjer je REM koordinator, pa se ukvarjajo z razvojem rešitev na področju požarne in potresne varnosti modularno zasnovanih objektov.

S povečanjem proizvodnje dodatne zaposlitve

V družbi je zaposlenih 210 sodelavcev, ki si pravijo removci, nekaj je tudi agencijskih delavcev. S povečanjem proizvodnje so letos dodatno zaposlili 40 ljudi. »Skrb za zaposlene je osrednji del vseh naših poslovnih pričakovanj. Ker smo v regiji eden večjih zaposlovalcev, se zavedamo, da z vlaganjem v zaposlene ne izkazujemo le odgovornosti do sodelavcev, temveč tudi odgovornost do širšega okolja,« poudari direktor. »Že leto 2020 je bilo na kadrovskem področju izredno pestro, saj smo se srečali s koronakrizo, ki nas je prisilila, da smo pozornost namenili predvsem ohranjanju delovnih mest ter zdravju, varnosti in dobremu počutju zaposlenih. Trenutno je naša največja težava z iskanjem ustreznih kadrov, predvsem za tehnične poklice, za katere so potrebna poklicno specifična znanja in za katere je težko na hitro usposobiti nov kader, ki še nima ustreznih znanj oziroma kompetenc. Sicer si pomagamo s tujci, kar pa se je izkazalo za ne ravno dolgoročno naložbo.«

V podjetju verjamejo, da se družbena odgovornost izraža v vsakodnevnem delu, dodatnem zaposlovanju in vlaganju v razvoj lokalne skupnosti. Podpirajo lokalna športna, kulturna in gasilska društva, ki z njimi soustvarjajo in razvijajo lokalno skupnost, v kateri delujejo.