Z zaslišanji bodo v komisiji začeli oktobra. Osredotočili se bodo na politizacijo celotnega sistema policije z namenom ugotavljanja, ali so ravnanja nosilcev javnih funkcij odločilno vplivala na potek oziroma izid predkazenskih in drugih postopkov v prid nosilcev javnih funkcij. To so predvsem člani 14. vlade Republike Slovenije, pripadniki političnih strank, vključenih v preiskave, oziroma Nacionalnega preiskovalnega urada.

Predsednik preiskovalne komisije Rudi Medved (LMŠ) je stanje v slovenski policiji označil kot alarmantno. »Politika v policiji pušča globoke sledi, stanje še nikoli ni bilo slabše, pojavlja se nezaupanje, strah in sumničenje,« je predsednik komisije povedal v izjavi za medije. Ugotavljali bodo, ali je bilo zaradi domnevnega vmešavanja nosilcev javnih funkcij storjenih toliko nepravilnosti, da bodo terjali politično odgovornost ministra za notranje zadeve in ugotovili ustreznost veljavne zakonodaje, ki ureja organizacijo, vodenje, pooblastila in naloge slovenske policije.

V parlamentarni preiskavi bodo zaslišali trideset prič, predvsem politike in bivše zaposlene v slovenski policiji. Medved zatrjuje, da se vse domneve uresničujejo: poskusi podrejanja slovenske policije aktualni oblasti, vmešavanje v preiskovanje, še posebno ko so vanjo vključeni nosilci politične moči aktualne oblasti. Medved upa, da bodo vse hipoteze potrjene, vmesno poročilo pa bi lahko pričakovali že pred koncem leta.

Dokazni sklep komisije objavljamo tukaj: