Vlada je na sobotni dopisni seji močno zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. S 15. septembrom bo pogoj PCT (prebolevnost, cepljenje, testiranje) z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti ustrezne razdalje. Kaj konkretno prinaša nov vladni odlok sta na današnji novinarski konferenci pojasnjevala državni sekretar na ministrstvu za zdravje Franc Vindišar in državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc.

Vindišar je uvodoma povedal, da je »epidemija dinamičen proces, ki od vseh nas zahteva veliko prilagajanja«. Kot je dejal, se zaveda, da spremembe, ki jih prinaša novi vladni odlok, niso prijetne. »Na žalost pa drugih možnosti nimamo več. Okoliščine zahtevajo, da ukrepamo odločno in zaščitimo življenja ljudi,« je poudaril Vindišar in dodal, da si ne moremo več privoščiti prenatrpanih bolnišnic in izgorelega kadra.

Novi odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 določa, da morajo pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT) za čas opravljanja dela izpolnjevati vsi delavci in osebe, ki na kakršnikoli drugi pravni podlagi opravljajo delo pri delodajalcu, ali samostojno opravljajo dejavnost. Za opravljanje dela je kot pogoj PCT določeno tudi testiranje s testom HAG za samotestiranje, ki pa se mora izvajati enkrat tedensko v enakih presledkih. V tem primeru sredstva za testiranje zagotavlja delodajalec oziroma oseba, ki samostojno opravlja dejavnost.

Vindišar je ob tem povedal, da je pri prebolevnikih prišlo do spremembe, tako da zanje znova velja obdobje 180 dni po bolezni. »Za to smo se odločili, ker smo se želeli poenotiti s pravilom, ki velja v večini držav EU,« je pojasnil Vindišar.

Delavcem, ki ne izpolnjujejo pogoja, ne bo dovoljeno delo

Kot je dejal, morajo preverjanje pogoja PCT organizirati odgovorne osebe delodajalca. »V primeru neizpolnjevanje pogoja PCT, delodajalec uporabi ukrepe v skladu s predpisom, ki ureja varnost in zdravje pri delu, in predpisom, ki ureja delovna razmerja, ter kolektivnimi pogodbami dejavnosti,« je pojasnil državni sekretar na MZ. Dodal je, da delavci s HAG testom za samotestiranje pridobijo možnost opravljanja dela, »ni pa to podlaga za pridobitev QR kode in ne omogoča dostop do drugih storitev«.

Vindišar je ob tem poudaril, da morajo biti dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT verodostojna. »To pomeni, da morajo biti opremljena z osebnimi podatki ter datumom prebolevnosti, cepljenja ali testiranja, iz katerega je razvidno, ali je potrdilo veljavno ali ne,« je dejal.

Pogoj PCT morajo izpolnjevati tudi vsi uporabniki storitev ter udeleženci izvajanja dejavnosti. Stroške testiranja v tem primeru krijejo sami. Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati uporabniki zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš ob sprejemu v nastanitev ali po ponovni vrnitvi v nastanitev, če je odsotnost trajala več kot 48 ur. V tej primerih plača stroške testiranja država.

Pogoja PCT ni treba izpolnjevati mlajšim od 12 let, osebam, ki pripeljejo ali odpeljejo otroka oziroma učenca v vrtec, v prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, v glasbeno šolo do vključno drugega razreda, v osnovno šolo s prilagojenim programom ali zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, osebam, ki k izvajalcu zdravstvene dejavnosti spremljajo otroka do dopolnjenega 15. leta oziroma odraslo osebo, ki ni sposobna skrbeti zase, kot tudi ne učencem in dijakom pri prevozu z javnim potniškim promet.

Brez PCT k zdravniku le v nujnih primerih

Pogoj PCT seveda še naprej velja tudi v zdravstvenih ustanovah, pri čemer pa ga, kot je pojasnil Vindišar, ni treba izpolnjevati v primerih nujne medicinske pomoči. »Če se kdorkoli znajde v situaciji, ko takoj potrebuje zdravniško pomoč, lahko pride k zdravniku brez zadržkov. Oseba bo na vstopni točki povedala, zaradi kakšne zdravstvene težave prihaja v zdravstveno ustanovo. Če bo ocenjeno, da to sodi med njune storitve, bo ta storitev tudi opravljena. Nikakor pa to ne velja samo za urgenco,« je pojasnil.

Glede mladoletnikov, ki bi se želeli cepiti, a starši temu nasprotujejo, je Vindišar spomnil, da je 15 let tista meja, ko lahko otroci samo odločajo o svojem zdravljenju. Po njegovi oceni je prav, da se otroke, ki izražajo željo, da bi se cepili in tako pomagali pri obvladovanju epidemije, upošteva.

Glede nošenja zaščitnih mask ni nobenih sprememb. Njihova uporaba je še naprej obvezna v vseh zaprtih javnih prostorih, prav tako pa tudi na odprtih javnih krajih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 metra. Maska ni potrebna, če gre za člane istega gospodinjstva. če je v osebnem vozilu le ena oseba ali več članov istega gospodinjstva, in prav tako ne na odprtih javnih krajih, kjer se upošteva pogoj PCT. Med izjemami, katerim ni treba nositi maske, so tudi otroci do dopolnjenega šestega leta starosti, osnovnošolci do vključno petega razreda, kadar so v matičnemu oddelku, učenci glasbene šole do vključno drugega razreda, vzgojitelji ter višji in visokošolski učitelji, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala. Maska ob ustrezni razdalji prav tako ni potrebna za govornike v zaprtih javnih krajih ter pri športni vadbi. Izjema so še gosti v gostinskih lokalih, če sedijo za mizo, osebe s posebnimi potrebami, nastopajoči na javnih kulturnih prireditvah ter učenci, dijaki in študenti pri pouku športne vzgoje, plesa, baleta in določenih inštrumentov.

V trgovskih centrih bodo PCT preverjali že pri vstopu v objekt

Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc pa je pojasnil, da pogoja PCT ni treba izpolnjevati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami, zagotavljanja javnega reda in miru, varnosti in obrambe, nujne medicinske pomoči ter zaščite in reševanja.

Pri trgovinah z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami ter lekarnah se kot izjema ne štejejo prodajalne znotraj trgovskega centra. »Kdor gre v lekarno v trgovskem centru, gre potem lahko še v druge trgovine.« Pojasnil je, da bodo izpolnjevanje pogoja PCT v trgovskih centrih preverjali ob vstopu v poslopje, tako da tega posameznim prodajalnam ne bo treba početi. Zajc je ob tem poudaril, da tudi bencinski servisi niso izjema in da bo torej tudi pri njih obvezno potrdilo o izpolnjevanju pogoja PCT. Prav tako morajo pogoj PCT izpolnjevati udeleženci verskih obredov.

Na novinarsko vprašanje, na kakšen način naj delodajalci preverjajo omenjeni pogoj pri zaposlenih, pa je državni sekretar odgovoril, da to lahko ponazori s tem, kako na to poteka na njegovem ministrstvu: »Enkrat tedensko naše zaposlene, preden vstopijo v delovne prostore, napotimo v sobo, kjer se opravi testiranje. V ta namen imamo evidenco, kjer beležimo, kdo je opravil test in kakšen je bil rezultat.«. Po njegovi oceni se da pogoj PCT »z malo truda preverjati tudi v gostinskih lokalih in manjših trgovinah. »V naših sosednjih državah jim to uspeva in mi gotovo nismo nič slabši,« je dodal in poudaril, da gostinec ne sme postreči nikogar, ki nima PCT-pogoja. »To torej pomeni, da mora pred postrežbo preveriti, ali gost izpolnjuje pogoj PCT ali ne,« je opozoril Zajc.