Drugo leto zapored je natečaj razdeljen v dve kategoriji, in sicer kategorijo študentk in študentov, alumen in alumnov ter kategorijo raziskovalk in raziskovalcev in redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani. K prijavam vabijo vse z inovativnimi podjetniškimi idejami in tehnološkimi ali netehnološkimi inovacijami.

Visok nagradni sklad prinaša nekaj pogojev

Sodelujoče čaka nagradni sklad v višini 12.000 evrov oziroma 6000 evrov za posamezno kategorijo. Rektor Univerze v Ljubljani bo zmagovalni inovaciji kategorije podelil nagrado 3000 evrov, drugouvrščeni 2000 evrov in tretjeuvrščeni 1000 evrov. Prijavijo se lahko zaposleni, raziskovalci ali pedagoški delavci na Univerzi v Ljubljani ter študenti Univerze v Ljubljani in alumni Univerze v Ljubljani, za katere velja, da od zaključka študija do datuma prijave ni minilo več kot dve leti. Člani skupin so lahko tudi zaposleni na drugih institucijah ali študenti drugih univerz, vendar mora v tem primeru vodja skupine izpolnjevati zgornje pogoje.

Merila ocenjevanja

Finalna predstavitev poteka v treh minutah pred strokovno komisijo, predstavniki gospodarstva in akademskega sveta. Komisija bo ocenjevala jasnost opisa ideje, inovativnost projekta, tehnološko perspektivnost proizvoda/storitve, velikost tržnega potenciala in raven tveganja, konkurenčnost, kakovost ekonomike in načrtovane organizacije izvedbe projekta, primernost ekipe, kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani, razvitost inovacije, vpliv na izboljšanje kakovosti življenja, družbeno odgovornost projekta ter njegovo skladnost z etiko in moralo.

Rok za prijavo se izteka

Na tekmovanje se lahko zainteresirani prek spleta prijavijo še najkasneje do 19. septembra 2021 do 23.59 ure. Med 20. septembrom in 24. oktobrom bodo za prijavljene nato potekale pripravljalne delavnice na tematike oblikovanja poslovne ideje, predstavitve, nastopanja in zaščite intelektualne lastnine. 27. oktobra bo potekal izbor dvanajstih finalistov (šest iz kategorije študentov in šest iz kategorije raziskovalcev), pri čemer se bodo tekmovalci predstavili pred ožjo tričlansko strokovno komisijo. 11. novembra pa bo predvidoma virtualno potekala finalna predstavitev vseh dvanajstih tekmovalcev, razglasitev zmagovalcev in podelitev rektorjeve nagrade za naj inovacijo na Univerzi v Ljubljani v obeh kategorijah.

Poligon bodočih perspektivnih podjetij

Komercializacija idej predstavlja trnovo pot, zato ne uspe vsakemu projektu. A številne inovacije, ki so v preteklosti sodelovale na tekmovanju za rektorjevo nagrade, so uspešno prebrodile ovire in sčasoma postale velika podjetja. Mednje zagotovo sodita podjetje Mesi, ki razvija inovativne medicinske naprave, in logistično podjetje Eurosender, ki omogoča ugodnejše pošiljanje paketov. Najbolj perspektivnim udeležencem tekmovanja bosta tudi letos pri nadaljnjem razvoju ideje in vstopu na trg na pomoč priskočila Pisarna za prenos znanja Univerze v Ljubljani in Ljubljanski univerzitetni inkubator.