Zavarovalna skupina Sava je v prvem polletju ustvarila 43,5 milijona evrov čistega dobička, kar je 35,3 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Skupina je zbrala 414,5 milijona evrov bruto premij, kar predstavlja 10,9-odstotno rast. Na rast je vplivala predvsem vključitev Vite v skupino, ki je zbrala za 54,7 milijona evrov bruto premij.

Poleg vpliva prevzema Vite in višjih bruto premij so na višje prihodke vplivali tudi prihodki FOS-poslov (freedom of services) iz polic, ki so bile sicer sklenjene že lani, a je prihodek teh zavarovanj zaradi datuma njihove sklenitve priznan v letu 2021. Na rast je vplivalo tudi boljše poslovanje odseka pokojnine in upravljanje premoženja.

Največji delež prihodkov je predstavljal segment premoženja, 197 milijonov evrov, sledijo odsek življenje (93,1 milijona evrov), pozavarovanje (50 milijonov evrov) ter odsek pokojnine in upravljanje premoženja (2,1 milijona evrov).

Bruto škode so konec junija dosegle 196,6 milijona evrov, kar je 2,1 odstotka več kot v tem času lani, čistih odhodkov za škode pa je bilo za 201,4 milijona evrov, kar je 0,1 odstotka manj.

Po oceni uprave bo do konca leta dosežen načrt prihodkov skupine in nekoliko presežen načrt čistega dobička. Prihodki naj bi se ob koncu leta ustavili pri 685 milijonih evrov, toliko naj bi bilo tudi zbranih bruto premij. Na dobiček bodo v tretjem četrtletju vplivali nekateri večji katastrofalni škodni dogodki: neurja in poplave v zahodni Evropi, predvsem v Nemčiji, Belgiji in na Kitajskem ter požari in toča v Grčiji in regiji Adria. Po predhodnih ocenah bodo omenjene škode presegle skupaj 10 milijonov evrov na ravni skupine. Ker so tudi v letnem načrtu vračunani večji škodni dogodki, ki jih v prvem polletju še ni bilo, v zavarovalni skupini ocenjujejo, da bo čisti dobiček skupine na podlagi doslej znanih dogodkov in preostalih predvidevanj presegel 60 milijonov evrov, kar je 13 odstotkov več od prvotnega načrta.

Skupina Triglav v polletju povečala čisti dobiček za 41 odstotkov

Skupina Triglav je prvo letošnje polletje zaključila s 47 milijonov evrov čistega dobička, kar je 41 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. Obračunala je za 731 milijonov evrov konsolidiranih kosmatih premij, kar pomeni devetodstotno rast. »Z doseženim smo zadovoljni,« je dejal predsednik uprave Zavarovalnice Triglav Andrej Slapar.

Skupina okoli Zavarovalnice Triglav je rast obračunanih premij dosegla na vseh trgih in v vseh treh zavarovalnih segmentih, so sporočili iz Zavarovalnice Triglav. V Sloveniji je rast znašala sedem odstotkov, kar je štiri odstotne točke nad trgom, na trgih zunaj Slovenije pa 16 odstotkov.

Kosmati zneski škod so znašali 347,6 milijona evrov, kar je pet odstotkov več kot v enakem obdobju lani in štiri odstotke več kot predlani. Njihova rast je posledica rasti portfelja na vseh zavarovalnih področjih v zadnjih letih in izplačil škod, za katere pa je Skupina Triglav že imela oblikovane ustrezne rezervacije ob koncu lanskega leta, izpostavili so zlasti potres na Hrvaškem. Za razliko od prvega četrtletja so bili v drugem četrtletju prisotni tudi množični škodni dogodki, katerih ocenjena vrednost znaša šest milijonov evrov.

Dobiček premoženjskih zavarovanj se je v polletju povečal za 23 odstotkov na 42,6 milijona evrov, dobiček življenjskih in pokojninskih zavarovanj je znašal pet milijonov evrov in dobiček zdravstvenih zavarovanj 5,2 milijona evrov. Dobiček poslovanja nezavarovalnih družb skupine je dosegel 3,5 milijona evrov.

Pri upravljanju premoženja strank v vzajemnih skladih in preko individualnega upravljanja je skupina glede na konec leta 2020 povečala obseg sredstev v upravljanju za 20 odstotkov na 1,39 milijarde evrov.

»Na podlagi dosedanjega poslovanja in ob upoštevanju predvidenih razmer do konca leta ocenjujemo, da bomo dosegli letni dobiček v načrtovanem razponu med 85 in 95 milijoni evrov,« je poudaril Slapar. sta, am