Novi člani uprave bodo svojo funkcijo nastopili po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje funkcije člana uprave banke oziroma s 1. januarjem prihodnje leto. Nadzorni svet SID banke, d.d., Ljubljana se je ob iztekajočem mandatu zahvalil dosedanji upravi banke za angažma in delo, ki je bilo opravljeno v preteklem mandatnem obdobju. Predsednik uprave mag. Sibil Svilan je banko vodil 15 let od 1. januarja leta 2007, ko je nastopil svoj prvi petletni mandat, pred tem pa je leto in pol deloval kot član uprave banke. Goran Katušin je bil član uprave od leta 1. januarja leta 2017.