Kljub poletni pripeki se dela pod žgočim soncem v občini Domžale nadaljujejo. Na ploščadi pred veleblagovnico so delavci končali drenažo za odvodnjavanje meteornih voda, pripravili so sadilne jame za drevesa, te dni se pripravlja zemljišče za končne višine tlakov ob objektu Tuša in na ploščadi. Poskrbeli bodo tudi za nove stopnice in klančine pri vhodu v trgovino, površine bodo pripravili za štokan beton in taktilne oznake.

Rekonstrukcija cest in vzdrževanje vodovoda

Na Slamnikarski cesti je obnovljeno vodovodno omrežje, postavljena javna razsvetljava, zamenjan je spodnji ustroj ceste, dokončuje se polaganje granitnih robnikov in začenja urejanje pločnikov ter polaganje granitnih kock. V Kersnikovi in Finžgarjevi ulici v Dobu potekajo obnovitvena dela na vodovodu in kanalizaciji. V začetku avgusta bodo začeli investicijsko-vzdrževalna dela na vodovodu na Goričici pri Ihanu. Na Gasilski poti v Jaršah, v Kokaljevi in Rudniški ulici so stanovalci pozdravili konec obnovitvenih del na vodovodu in kanalizaciji ter na hišnih vodovodnih priključkih. V prihodnjih dneh se bodo končala še dela na pločnikih in cestišču.

Zaradi rekonstrukcije cestišča in gradnje obojestranskega pločnika bo do 1. septembra popolna zapora cest krojila vsakdan stanovalcem Igriške ulice v Jaršah. Na Opekarniški cesti v Radomljah, kjer so že obnovili meteorno in fekalno kanalizacijsko omrežje, trenutno gradijo hodnik za pešce. Vključno z asfaltiranjem ceste se bodo dela končala konec avgusta. Na cesti skozi Škrjančevo, Vir–Radomlje, sta trenutno v delu avtobusna postaja in hodnik za pešce, poteka tudi obnova dilatacij na obeh straneh nadvozu nad avtocesto (izvoz Domžale).

V središču Domžal, pri veleblagovnici, se v smeri proti Kamniku prenavlja avtobusno postajališče, ki bo zaradi pretežno steklenih površin bolj odprto in pregledno, prav tako bo primerno osvetljeno in opremljeno z informativnim zaslonom. Potek kolesarke steze ostaja nespremenjen, enako tudi klopce zunaj postajališča. Vrednost investicije v postavitev dvostranskega informativnega zaslona ter obnova obstoječih postajališč, vključno z novimi klopmi na postajališču, je ocenjena na dobrih 39.500 evrov.

Nova prometna signalizacija za kolesarje

Ker se zaradi vse večjega števila rekreativnih kolesarjev na cestah v hribovitem okolju povečuje problem prometne varnosti, so na relaciji Gorjuša–Žeje–Sv. Trojica–Vrhpolje postavili novo prometno signalizacijo. Ta poziva k upoštevanju ustrezne varnostne razdalje med kolesarjem in vozilom v prehitevanju, ki mora biti najmanj 1,5 metra. S koncem julija se je začela tudi sanacija sipine v reki Kamniški Bistrici v Domžalah. Projekt sanacije vključuje odstranitev približno 5000 kubičnih metrov naplavin v dolžini 800 metrov, med regionalno državno cesto in sotočjem Rače in Kamniške Bistrice. Do konca obnove se bo dostopalo ob pešpoti na desni strani reke. Najprej se bodo izvedla pripravljalna dela z izlovom rib in postavitvijo zapornic. Dela izvaja podjetje Hidrotehnik. Konec obnove je predviden do konca avgusta 2021. vl