Da bodo morali pri delu znati iskati probleme in rešitve, jim na prvi uri podjetništva ni več treba razlagati, saj se tega dobro zavedajo že sami, poudarja Kotnikova. Podjetništvo je zdaj »in« zaradi uspešnih, pozitivnih vzornikov – lokalnih in globalnih. Uspešna podjetja, kot so gazele, in odmevne kampanje na kickstarterju, kot je Bird Buddy, dokazujejo, koliko dobrih rešitev imamo in kako uspešni smo lahko Slovenci. »Prek družbenih medijev se nam je približal čisto nov svet, ki nam kaže, kaj vse je mogoče, če imaš voljo in si pripravljen trdo delati,« je eden od zanimivih odgovorov študentov.

Kot kažejo vsakoletne ankete pri podjetniških predmetih v vseh treh študijskih programih Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, tako na Višji poslovni šoli kot Univerzitetni poslovni in ekonomski šoli ter na drugostopenjskem magistrskem programu, mladi danes razmišljajo drugače, razlaga sogovornica. »Tretjina študentov iz družinskih podjetij ne preseneča, saj smo v fazi nasledstev, ko podjetja počasi prevzema druga generacija. Ti mladi imajo zelo realen pogled na to, kaj pomeni biti podjetnik.« Interes približno tretjine študentov za samostojno poslovno pot je že izoblikovan, nekaj študentov pa je celo že (so)ustanovilo lastno podjetje.

Kaj so razlogi, da mlade zanima podjetništvo? Svoboda pri odločanju, fleksibilen delovni čas, poudarek na nečem, kar zanima njih. Na tak način želijo razvijati svojo ustvarjalnost in izražati sebe tudi v poklicnem življenju. Že zdaj razmišljajo, kako bodo v svetu pustili svoj pečat, je navdušena doc. dr. Patricia Kotnik.

Priložnost za drugačen način življenja in dela

Doc. dr. Blaž Zupan, namestnik predstojnice katedre za podjetništvo, dela s podiplomskimi študenti, ki pogosto na ekonomsko fakulteto pridejo z drugih fakultet. Med njimi so kemiki, grafiki, tekstilci, strojniki, IT-jevci… Poudarja, da je delež tistih, ki bodo v svoji karieri stopili tudi na podjetniško pot, večji v nekaterih drugih poklicih, na primer v grafiki in IT, kot pa med ekonomisti. In večji delež jih bo delal v majhnem podjetju, zato jim bo razumevanje podjetništva prišlo še kako prav.

Ekonomisti obvladajo podjetniške pristope, a se pogosto ukvarjajo z vprašanjem, kaj naj kot podjetniki delajo. Študenti z naravoslovnih in tehniških fakultet pa pogosto idejo že imajo in jo znajo realizirati, se pa sprašujejo, kaj podjetništvo sploh je. K podjetniškim predmetom pridejo z nekaterimi zmotami, na primer, da je njihova ključna ovira pomanjkanje podjetniških znanj, da je podjetništvo izjemno tvegano in da brez zajetnega začetnega kapitala ne moreš postati podjetnik, pravi Zupan. In po predavanjih izpostavijo pomembno spoznanje: da podjetništvo ni kopičenje denarja in pohlep, temveč je priložnost za uresničenje lastne vizije, ciljev, za reševanje družbenih in okoljskih problemov in za drugačen, fleksibilnejši način življenja.

»Sprašujem se, zakaj pri karierni izbiri tako strogo ločujemo med 'biti podjetnik' in 'biti zaposlen'. Lahko si oboje, zaporedno ali vzporedno, saj je tudi 'biti podjetnik' poklicna izbira in ni treba, da je dosmrtna, če se čez čas odločiš drugače,« zaključuje Zupan.