»Če želi Slovenija doseči ambiciozni cilj in skladno s podnebno strategijo do leta 2050 postati podnebno nevtralna in na podnebne spremembe odporna družba, potem so pred nami zelo težke in pomembne odločitve. Morda najpomembnejša tovrstna odločitev v mandatu te vlade je današnja izdaja energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearne elektrarne v Krškem,« je danes na novinarski konferenci v Ljubljani povedal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.

Ob tem je poudaril, da tako Nacionalni energetsko podnebni načrt (NEPN) kot Podnebna strategija jedrsko energijo prepoznavata kot pomemben del rešitve. »Jedrska energija v sobivanju z  obnovljivimi viri energij  ključno prispeva k učinkovitosti elektroenergetskega prehoda Slovenije v smeri nizkoogljičnosti in hkrati robustnosti elektroenergetskega sistema,« je dejal.

»Doslej opravljene študije upravičenosti projekta kažejo, da je JEK2 za prihodnjo zanesljivo oskrbo Slovenije z doma proizvedeno električno energijo izvedljiv in koristen projekt, ki ustrezno odgovarja na ključne izzive energetske trileme in omogoča učinkovito soočanje Slovenije z izzivi zelenega elektroenergetskega prehoda,« pa je dodal generalni direktor GEN energije Martin Novšak.

Družba Gen energija je vlogo za pridobitev energetskega dovoljenja za drugi blok nuklearke v Krškem, torej prvega uradnega in pisnega soglasje državnega organa h gradnji določenega energetskega objekta, sicer oddala že januarja lani.

Postopki se bodo začeli šele po družbenem soglasju

Vrtovec je pojasnil, da so danes naredili prvi korak, s katerim se lahko pričnejo nadaljnji postopki, obenem pa opozoril, da izdaja energetskega dovoljenja še ne pomeni takojšne odločitve za investicijo. »Z energetskim dovoljenjem odpiramo najširšo možno javno razpravo, ne le na strokovni ravni, pač pa tudi med državljani,« Med njo se bo izkazalo, ali se strinjamo in stremimo k istim ciljem - torej k čisti in varni energetski prihodnosti Slovenije, je poudaril.

Šele po doseženem družbenem konsenzu bodo sledili nadaljnji postopki, kot so umestitev v prostor, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izbor dobavitelja in sama gradnja. Natančna lokacija proizvodnega objekta bo določena šele s sprejetjem državno-prostorskega načrta, je dejal Vrtovec in dodal, da bo njena skupna električna moč na pragu 1100 MW, predvidena letna proizvodnja električne energije nekaj manj kot 9000 GWh, življenjska doba pa 60 let.

»Projekt je preveč pomemben, da bi ga prepustili različnim interesom,« je poudaril Vrtovec. Spomnil je na afero z gradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj in dodal, da je bila ta šola predraga, da bi jo ponovili. »Zato želimo zagotoviti preglednost in predvsem odgovornost za vse sprejete odločitve,« je dejal Vrtovec.

Veliko odprtih vprašanj

Okoli drugega bloka krške nuklearke sicer ostaja odprtih veliko vprašanj, od katerih je med ključnimi seveda to, ali je gradnja drugega bloka sploh smiselna. Trenutno ima obstoječi blok nuklearke dovoljenje za obratovanje do leta 2023, a so v teku postopki za 20-letno podaljšanje obratovalnega dovoljenja. Hkrati bo treba narediti

Kot je že maja lani pojasnil Vrtovec, ki je sicer tudi sam podpornik jedrske opcije, bo mogoče šele na podlagi vseh potrebnih ekonomskih in strokovnih analiz najkasneje do leta 2027 sprejeti dokončno odločitev o izgradnji drugega bloka krške nuklearke.