Njihova najnovejša pridobitev je sončna elektrarna na proizvodnem obratu Nova vas na Blokah, kjer že od leta 1997 proizvajajo okolju in zdravju prijazen toplotnoizolacijski material EPS. Z elektrarno bodo na lokaciji obrata pokrili 15 odstotkov lastnih potreb po električni energiji.

Sončno elektrarno z nazivno močjo 360 kW so decembra lani postavili na strešnih površinah dveh večjih skladiščnih prostorov, z njo pa bodo na leto proizvedli okoli 400 MWh električne energije, kar v povprečju zadostuje za letno oskrbo 200 štiričlanskih gospodinjstev. S proizvedeno energijo bodo v obratu tako pokrili dobro šestino vseh potreb po električni energiji in na ta način postali tudi bolj samooskrbni.

Celotna naložba v sončno elektrarno je znašala 260.000 evrov, deloma so jo pokrili z nepovratnimi sredstvi Eko sklada in se jim bo povrnila v šestih letih. S tako proizvedeno električno energijo v okolju znižujejo tudi ogljični odtis. Ker je sončna energija obnovljiv vir, obenem pa danes tudi eden najcenejših virov energije, je dolgoročno zanimiva ne le z okoljskega, pač pa tudi z ekonomskega vidika, saj z njo zmanjšujejo tudi tveganja z nihanji cen elektrike na trgu. (ktm)