Delničarji so sklenili, da se bo od bilančnega dobička za 2020 v višini slabih 35 milijonov evrov za izplačilo dividend namenilo 29,3 milijona evrov, preostanek pa se bo prenesel v naslednje leto. Lani je dividenda znašala 3,50 evra bruto na delnico.

V SDH, ki ima v Telekomu 4,25-odstotni lastniški delež, upravlja pa tudi 62,54-odstotni delež države, so višjo dividendo utemeljili z navedbo, da je finančno stanje družbe stabilno, izplačilo dividend pa omogoča nemoteno poslovanje in razvoj družbe. Nasprotni predlog v zvezi z dividendo je podalo tudi društvo Mali delničarji Slovenije, ki je predlagalo pet evrov bruto dividende.

Skupščina Telekoma je danes odločala tudi o dveh članih oziroma članicah nadzornega sveta. 27. aprila je namreč mandat potekel nadzornicama Barbari Kürner Čad in Barbari Gorjup. Tudi v tem primeru so delničarji prikimali nasprotnemu predlogu SDH, da se za nadzornico imenuje Karlo Pinter, sicer generalno direktorico direktorata za notranji trg na gospodarskem ministrstvu. Nadzorni svet Telekoma Slovenije je medtem predlagal, da skupščina še en mandat podeli nadzornici Kürner Čadovi. V skladu s predlogom nadzornega sveta, ki so ga delničarji potrdili, pa bo novi nadzornik Telekoma tudi Jurij Toplak.

Nezadovoljni mali delničarji

Na skupščini so odločali tudi o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic. Medtem ko sta uprava in nadzorni svet predlagala, da se upravo pooblasti za pridobivanje lastnih delnic do višini 10 odstotkov osnovnega kapitala, so delničarji v skladu z nasprotnim predlogom SDH sklenili, da skupni delež vseh pridobljenih lastnih delnic ne sme preseči pet odstotkov osnovnega kapitala. Prav tako se po predlogu SDH veljavnost pooblastila skrajša s 36 na 12 mesecev.

V društvu Mali delničarji Slovenije so bili sicer nezadovoljni z vrednostjo, po kateri bo lahko uprava odkupovala lastne delnice. Predlagali so razpon med 0,8-kratnikom in 1,4-kratnikom knjigovodske vrednosti delnice, medtem ko je obveljal predlagani razpon od 0,45-kratnika do 0,80-kratnika. Po oceni predsednika društva Mali delničarji Slovenije Rajka Stankoviča kupovanje delnic nižje od 80 odstotkov knjigovodske vrednosti pošilja »napačen signal« organiziranemu trgu.

»Skupina Telekom Slovenije je finančno stabilna«

Skupina Telekom Slovenije je sicer lani ustvarila 647,2 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je tri odstotke manj kot leto prej. Čisti dobiček se je ustavil pri 24,9 milijona evrov, kar je 23,9 milijona evrov več kot leto prej.

Predsednik uprave družbe Cvetko Sršen je glede poslovanja poudaril, da je skupina Telekom Slovenije finančno stabilna. Spomnil je na vplive pandemije covida-19, lansko leto je ocenil za »leto izrednih okoliščin«. Med drugim je izpostavil komercialno lansiranje omrežja 5G, širjenje optičnega omrežja, na katerega je priključenih več kot 400.000 gospodinjstev, in nemoteno zagotavljanje telekomunikacijskih storitev in kibernetske varnosti v obdobju izjemno povečanih obremenitev omrežja.

Dotaknil se je tudi postopka prodaje družbe TS Media, ki se je maja letos zaključil brez izbire kupca. Kot je pojasnil, informacij o tem, koliko ponudb in v kakšni višini je Telekom Slovenije za to družbo dobil, ne more razkriti, saj gre za poslovno skrivnost. »TS Media ima tržni potencial in naredili bomo vse, da ga uresničimo,« je poudaril Sršen.

Predsednik nadzornega sveta Telekoma Slovenije Iztok Černoša pa je med drugim pojasnil, da je takratni nadzorni svet septembra lani na podlagi anonimke podpisal pogodbo z revizijsko družbo BDO Revizija za izredni pregled določenih segmentov družbe. Revizija še ni zaključena. Skupščina je danes upravi in nadzornemu svetu tudi podelila razrešnico za leto 2020.