»V letu 2021 na prihodke vpliva pandemija covida-19, in sicer zaradi nižjih prihodkov iz naslova gostovanja uporabnikov v omrežjih tujih operaterjev in gostovanja tujih uporabnikov v našem mobilnem omrežju, nižji so tudi prihodki IT-licenc,« so zapisali ob objavi nerevidiranega poročila na spletnih straneh Ljubljanske borze. S poslovanjem se je v sredo seznanil nadzorni svet.

Dobiček iz poslovanja (EBIT) skupine je znašal 29,3 milijona evrov, kar je enako kot v primerljivem obdobju lani. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil EBIT v letu 2021 za 26 odstotkov višji kot v lanskem prvem polletju. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) je na ravni skupine dosegel 113,7 milijona evrov, en odstotek več kot v lanskem obdobju. Ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 bi bil za šest odstotkov višji. Čisti dobiček skupine bi bil ob upoštevanju enkratnih dogodkov v letu 2020 za 22 odstotkov višji kot v lanskem prvem polletju.

Dobiček družbe Telekom višji za 87 odstotkov

Družba Telekom Slovenije je zabeležila 287,3 milijona evrov prihodkov od prodaje, tri odstotke manj kot v lanskem obdobju. EBITDA je bil nižji za dva odstotka, znašal je 94 milijonov evrov, EBIT je upadel za 16 odstotkov na 23,7 milijona evrov. Čisti dobiček je porasel za 87 odstotkov na 28,5 milijona evrov.

»Ne glede na izzive, povezane s pandemijo covida-19, je Skupina Telekom Slovenije finančno stabilna, ob tem pa glede na razmere na trgu svoje poslovne aktivnosti prilagaja spremenjenim okoliščinam. Ob tem skrbno spremljamo in ocenjujemo tveganja na področju dobavnih verig, kreditnega tveganja, delovanja sistemov in dobičkonosnosti posameznih storitev ter sprejemamo ustrezne ukrepe,« so zapisali. Skupina za celotno leto 2021 načrtuje 653 milijona evrov poslovnih prihodkov, 210,6 milijona evrov EBITDA in 30,8 milijona evrov čistega dobička. Za investicije bo namenila 203,7 milijona evrov.

Rajko Gerič direktor družbe TS Media

Nadzorni svet Telekoma Slovenije je v sredo dal soglasje k imenovanju Rajka Geriča za direktorja družbe TSmedia, in sicer za mandatno obdobje štirih let, ki bo začelo teči 1. avgusta, in k imenovanju Sandre Peršak za direktorico družbe TSinpo za mandatno obdobje štirih let od 1. avgusta.

Nadzorniki so soglašali tudi z imenovanjem Mitje Štularja na mesto direktorja družbe GVO od 1. avgusta. Štular, ki je član uprave Telekoma Slovenije, bo GVO vodil do imenovanja novega direktorja. S 1. septembrom bo vodenje družbe kot direktor za štiriletni mandat prevzel Zef Vučaj. Nadzorni svet je prav tako dal soglasje k imenovanju Simona Furlana za direktorja družb Siol Beograd, Siol Podgorica, Siol Sarajevo, Siol Dooel Skopje, Siol Zagreb in Siol Prishtina.