Katera, kdaj in za kakšne projekte, bodo lahko podjetja in tudi lokalne skupnosti izvedeli na brezplačnem webinarju, ki ga pripravlja družba Tiko pro 16. junija. Na webinar se lahko prijavite tukaj.

Strokovnjaki o razpisih

Na webinarju bodo sodelovali predstavniki službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK), ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ministrstva za okolje in prostor ter ministrstva za infrastrukturo. Sibil Klančar, vodja službe za razvojna sredstva pri ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, bo nanizala najavljene in objavljene razpise, Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, pa bo predstavila nepovratna sredstva v okviru načrta za okrevanje in odpornost ter finančne perspektive 2021 do 2027 za podjetja. Dogodek bodo obogatili predstavniki podjetij ter občinskih uprav s primeri dobre prakse črpanja sredstev Evropske unije. Program in več o sogovornikih najdete tukaj.

Z razpisi naj se ukvarja stroka

Tovrstne informacije so zelo pomembne za podjetja, ki se pripravljajo na pomembne razvojne projekte, je prepričan Janez Rihter, direktor podjetja Rihter, ki je specializirano za gradnjo skoraj ničenergijskih hiš. Podjetje se je v preteklosti prijavilo na več razpisov za nepovratna sredstva, tako za projekte s področja lesne panoge kot tudi za digitalizacijo in vavčerje. »Držimo se pravila, da dejavnosti, ki jih ne poznamo dovolj, zaupamo strokovnjakom. Tako smo naredili tudi pri razpisih, saj se nismo odločili, da bi se na razpise prijavljali sami. Ne želimo namreč, da bi se en človek ali celo dva v podjetju ukvarjala samo s prijavami na razpis,« pojasnjuje Rihter, ki vodi podjetje, v katerem je zaposlenih 48 sodelavcev. Medtem ko je lani tudi zaradi korone prihodek upadel za 5 odstotkov, letos pričakujejo spet nekaj več kot 8,5 milijona evrov. »Prednost sodelovanja z družbo, kot je Tiko pro, je tudi v tem, da strokovnjaki pred prijavljanjem na razpis presodijo, ali je podjetje sploh primerno za razpis,« poudarja Rihter. »Zato je bila do sedaj večina naših prijav uspešna.«

Razvojna področja

Razvojna področja in komponente načrta za okrevanje in odpornost, kjer podjetja in tudi lokalne skupnosti najdejo priložnosti za črpanje denarja za projekte, so zeleni prehod (v okviru tega obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu, trajnostna prenova stavb, čisto in varno okolje trajnostna mobilnost ter krožno gospodarstvo oziroma učinkovita raba virov), digitalna preobrazba tako gospodarstva kot javnega sektorja in javne uprave, pametna, trajnostna in vključujoča rast. V okviru slednje so priložnosti za financiranje RRI – raziskave, razvoj in inovacije, projektov za dvig produktivnosti ter za prijazno poslovno okolje za investitorje pa tudi za trg dela, saj bo namenjen denar za ukrepe za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov ter krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici, pa tudi za preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine. Pomembno področje NOO z reformami in naložbami je tudi zdravstvo in socialna varnost, kar pomeni, da bo denar poleg zdravstva in socialne varnosti tudi za dolgotrajno oskrbo in stanovanjsko politiko.