Naprava beeconn meri težo panjev, z vremensko postajo pa spremlja tudi vremenske razmere. Podatki se shranjujejo prek GPRS ali wifi in so dostopni prek SMS ali spletne aplikacije. Enkrat dnevno ob točno določeni uri naprava samodejno pošlje SMS s podatki o teži posameznih panjev, njihovi povprečni teži in razliki v primerjavi s predhodnim dnem ter trenutne vremenske podatke. Čebelarjem tako omogoča spremljanje čebeljih družin, količine medu v panju in vremenskih razmer na daljavo. Posledično se znižajo stroški in število obiskov za pregledovanje panjev ter omogoči večji donos medu zaradi boljšega sledenja. Naprava je pomembna tudi zaradi preprečevanja ali omejevanja škode, saj lahko zaradi sprotnih obvestil čebelarji hitreje ukrepajo.

Medoviti rondo

Občina Zagorje pa je na pomoč čebelam pristopila še drugače. Letos je pozna pozeba uničila večino cvetov na sadnem drevju in cvetne nastavke akacije. Glavni vir hrane za čebele spomladi so tako cvetlice na travnikih, javnih površinah in zelenicah okoli hiš. Narava je čebelam, čebelarjem in na sploh povzročila velikansko škodo, za sanacijo posledic pa bo potrebnega kar nekaj časa. Občina Zagorje se je zato odzvala na pozive čebelarjev in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije k poznejši košnji zelenic, predvsem tistih na javnih površinah, od katerih ni odvisna krma živali. Del javnih zelenih površin v Zagorju je tako do konca maja ostal nepokošen. Postavili so tudi table z označbami, da gre za tako imenovane medovite trate, namenjene paši čebel.

Na javnih površinah v občini so že v preteklih letih enoletnice na gredicah postopoma nadomeščali z medonosnimi trajnicami. Letos bodo tudi na obodu rondoja razširili že obstoječe območje, namenjeno trajnicam. Občina Zagorje želi s tem izpostaviti čebele in njihov pomen za naravo in človeka ter opozoriti na pomen ohranjanja travniške strukture, ki daje pašo opraševalcem in prispeva k preživetju medonosnih čebel in številnih divjih opraševalcev. To je tudi prispevek k ravnovesju v naravi in okolju.