Potem ko je občina Krško v lanskem letu v naložbe investirala 16,4 milijona evrov oziroma četrtino proračuna, bo letos ta številka še večja, okoli 22,3 milijona evrov. Prihodki občine po rebalansu letošnjega proračuna znašajo dobrih 44 milijonov evrov, odhodki pa skoraj 49 milijonov. Kot pravi župan Miran Stanko, je delni razlog za tolikšen skok pri investicijah v tem, da so del lani zaključenih projektov poplačali v letošnjem letu, odpirajo pa tudi veliko novih naložb.

Poleg številnih del na prometni infrastrukturi, v katera so vložili približno osem milijonov evrov, župan med večjimi lanskimi naložbami izpostavlja večnamenski dom na Zdolah vključno z vrtcem, zaključek gradnje osemoddelčnega vrtca na Senovem, dve novi učilnici na osnovni šoli Raka in nov podjetniški inkubator.

Bo gradnja nove šole regijski projekt?

Veliko truda so vložili tudi v reševanje prostorske stiske za osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja na Vidmu, namenjeno otrokom s posebnimi potrebami, ki jo letos obiskuje 91 učencev, med njimi 17 težko gibalno oviranih. Prostorske razmere v stavbi, zgrajeni leta 1903, so enake kot pred desetletjem, ko je bilo učencev okoli 40. Do izgradnje novega objekta so začasno rešitev za 26 učencev v štirih oddelkih s posebnim programom našli z najemom stanovanjske hiše na Vidmu.

Prav gradnja omenjene šole je eden največjih izzivov občine v zadnjih letih. Po prvih ocenah naj bi naložba znašala osem milijonov evrov. Kot pravi Stanko, gre za projekt, ki bo koristil potrebam celotne regije. »Ali bo šlo dejansko za regijski projekt, pa bomo šele videli. Čaka nas zelo zahtevna naloga že pri pripravi celotne finančne konstrukcije, pri kateri računamo tudi na delež države in nekaterih sosednjih občin, predvsem brežiške,« je dejal.

Šolo namreč obiskuje tudi 24 otrok iz sosednje občine. Objekt nove šole je umeščen v staro mestno jedro, v prostor za Mencingerjevo hišo in krškim sodiščem, ki je bil sprva namenjen gradnji nove knjižice. Je pa ta prostor po Stankovih besedah precej zahteven zaradi kulturnovarstvenih in drugih pogojev. Projekt je trenutno v fazi umeščanja v prostor in projektiranja, po županovih besedah pa lahko gradnjo pričakujemo v dveh do treh letih.

Prizidek knjižnice naj bi končali v prihodnjem letu

Na šolskem področju bo sicer letošnje leto v krški občini zaznamovala gradnja nove podružnične šole in vrtca v Velikem Podlogu. Tri milijone evrov vredno naložbo bo občina financirala sama, z njo pa bodo pomembno izboljšali bivalne, učne in delovne pogoje na šoli, ki jo letos obiskuje 61 otrok prvih štirih razredov, vrtec pa 52 otrok. V novem objektu v neposredni bližini obstoječe šole bodo štiri igralnice za potrebe vrtca ter štiri šolske učilnice.

V starem mestnem jedru, nedaleč od mesta, kjer bo stala šola Mihajla Rostoharja, pa že živi veliko gradbišče prizidka Valvasorjeve knjižnice, vrednega 4,5 milijona evrov. Precej zahteven objekt naj bi po Stankovih besedah končali v prihodnjem letu. »Po končani izgradnji bomo obnovili še samostan, ki smo ga odkupili v preteklih letih. S tem bo celotna rekonstrukcija naše centralne knjižnice končana,« dodaja.

Do konca leta naj bi nov prizidek, vreden 3,2 milijona evrov, dočakali tudi krški poklicni gasilci in prostovoljno gasilsko društvo Videm ob Savi. V prihodnjih letih pa se bo Krčanom, kot kaže, izpolnila tudi dolgoletna želja – izgradnja bazena. Kot pravi Stanko, naj bi v letošnjem letu pripravili projekte in prišli do gradbenega dovoljenja, v prihodnjem letu pa gradnjo tudi zaključili.

Večmilijonski projekti se obetajo pri gradnji novih kolesarskih povezav, denimo povezave Krško–Kostanjevica na Krki, poteka pa je tudi izbor izvajalca za gradnjo pešmostu čez Savo z Vidma do starega mestnega jedra Krškega. Most, vreden 2,5 milijona evrov, naj bi gradili letos in v prihodnjem letu.