Potem ko so leta 2011 na Leskovški cesti v Krškem, v neposredni bližini zdravstvenega doma in doma starejših občanov, odprli blok s 23 oskrbovanimi stanovanji, so včeraj nasproti omenjenega bloka odprli še en večstanovanjski objekt z 29 oskrbovanimi stanovanji. Družba Kostak je blok zgradila v sodelovanju z občino Krško ter Stanovanjskim skladom Republike Slovenije, ki je tudi polovični soinvestitor naložbe, vredne 2,7 milijona evrov. Petnajst najemniških stanovanj je odkupil stanovanjski sklad, preostalih štirinajst občina Krško. Skoraj vsa so že oddali, prostih je le še pet enot.

Varovana in prilagojena stanovanja velikosti 40 do 70 kvadratnih metrov, v katerih je prostor za enega do dva stanovalca, so namenjena občanom, starejšim od 65 let, ki bodo imeli na voljo tudi stalno nego ter 24-urno intervencijsko pomoč, je dejal krški župan Miran Stanko. Stanovanja so najemna, najemnine se gibljejo od 183 do 245 evrov za enosobna ter 282 evrov za dvosobna stanovanja. Vsa imajo bivalni prostor s kuhinjo, dnevno sobo, spalnico, kopalnico, shrambo in jih je mogoče naknadno opremiti za invalidne osebe, brez dodatnih gradbenih posegov. Dve bivalni enoti pa sta že prilagojeni gibalno oviranim stanovalcem.

Na voljo le še pet stanovanj

Kot je dejal predsednik uprave družbe Kostak Miljenko Muha, je od pridobitve gradbenega dovoljenja do pridobitve uporabnega minilo slabo leto, v aprilu pa naj bi se v nova stanovanja že vselili prvi najemniki. »Zakaj je tak objekt pomemben, se je pokazalo prav v obdobju pandemije, namreč da starejši potrebujejo tudi drugačne vrste nastanitvenih možnosti,« dodaja Muha.

V Krškem so že predhodno izvedli razpis za najem stanovanj in interes je izkazalo 24 interesentov, pet stanovanj pa je še na voljo. »Povpraševanje me je pozitivno presenetilo, kajti že pred leti smo opravili anketo, koliko ljudi je sploh zainteresirnaih, da bi se iz svojih hiš ali stanovanj preselili v varovana stanovanja. In odziv takrat niti ni bil tako velik, a smo se kljub temu odločili za projekt in na koncu je bil odziv, kot rečeno, presenetljivo velik. Zato sem prepričan, da tudi teh pet stanovanj, ki so še na voljo, ne bo težko oddati,« je dejal Stanko.

Kot pravi, so potrebe med starejšimi občani zelo različne, varovana stanovanja pa samo ena izmed možnih oblik bivanja zanje, poleg doma starejših, pomoči na domu in podobno. »Z vsemi temi ukrepi so potrebe naših starejših občanov nekako zadovoljene. Toda potrebe se seveda dnevno spreminjajo in zato je možnost, dana z varovanimi stanovanji, seveda zelo dobrodošla.« Varovana stanovanja bo upravljala občina Krško, prek katere poteka tudi oddaja stanovanj.

Kmalu v Sloveniji še 500 novih varovanih stanovanj

Stanovanjski sklad je sicer pred kratkim začel graditi varovana stanovanja tudi v Šmarju pri Jelšah, kjer bodo zgradili dva manjša bloka s skupaj 30 stanovanji, pred pol leta so v Velenju zgradili petnajst oskrbovanih stanovanj, štirinajst pa jih trenutno gradijo v Celju. Kot pravi direktor stanovanjskega sklada Črtomir Remec, so potrebe po varovanih stanovanjih v državi nasploh vse večje.

»Stanovanjski sklad v vseh lastnih projektih, ki potekajo, vključuje tudi oskrbovana stanovanja, v Ljubljani jih bo 25, v Mariboru 60, podobno bo tudi v Novem mestu, Kranju, Novi Gorici. Trenutno gradimo okoli 2500 stanovanj, od tega bo 500 stanovanj prilagojenih za gibalno ovirane in oskrbovanih stanovanj. Dvajset odstotkov pomeni že kar izdaten delež, toda glede na demografsko sliko je to najbrž še vedno premalo. Zato se bomo v naslednjih projektih približali 30 odstotkom,« še pravi Remec.