Prihodki v dejavnosti trgovine na drobno, ki predstavlja osnovno dejavnost poslovanja v skupini, so v četrtletju znašali 412,81 milijona evrov. Razlog, da so se v letni primerjavi znižali, je, da so v lanskem letu ob razglasitvi epidemije v Sloveniji v marcu beležili precejšen dvig prihodkov, ki je bil posledica predvsem kupovanja na zalogo, so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze.

47,28 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja

Skupina Mercator je v prvem četrtletju letos ustvarila 47,28 milijona evrov bruto dobička iz poslovanja, kar je 7,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Največjo rast normaliziranega bruto dobička iz poslovanja je beležila na trgu Slovenije, in sicer za 11 odstotkov, sledila je Srbija z 9,8-odstotno rastjo ter Bosna in Hercegovina s štiriodstotno rastjo.

"Pozitivni trendi poslovanja so rezultat uspešnega izvajanja poslovne strategije in vseh iniciativ za doseganje poslovnih ciljev. V zadnjih letih smo uspeli prenoviti skoraj 60 odstotkov prodajne mreže, veliko vlagamo v storitev, cene in personalizirano ponudbo," je, kot so povzeli v Mercatorju, dejal predsednik uprave družbe Mercator Tomislav Čizmić.

Poleg uspešnega poslovanja na ravni bruto dobička iz poslovanja in čistega dobička je skupina Mercator po njegovih besedah ponovno zmanjšala svojo zadolženost. "Neto finančni dolg je bil nižji za 5,5 odstotka glede na lani. Tudi v prvem četrtletju smo nadaljevali z načrtovanimi investicijami, ki bodo tudi v prihodnje zagotavljali uspešen razvoj skupine," je dodal.

V Mercatorju so poudarili, da je tudi prvo četrtletje zaznamovala epidemija covida-19. Skupina Mercator in vse njene družbe so se uspešno prilagajale vsem ukrepom, sprejetih na njihovih trgih. Skupina je sledila zagotavljanju varnosti zaposlenih in kupcev ter odgovornosti do dobaviteljske verige, "rezultati poslovanja pa dokazujejo, da je uspešno realizirala odgovornost za nemoteno in učinkovito poslovanje skupine", so navedli.

Skupina je zabeležila 507,8 milijona evrov prihodkov iz prodaje in najemnin, kar je 4,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani. "V enakem obdobju lani je bila rast prihodkov izjemno visoka zaradi prvega vala epidemije, del zmanjšanja prihodkov pa je posledica ukrepov vlad držav regije pri omejevanju epidemije v letu 2021 in s tem posledično zmanjšanja prihodkov v dejavnosti veleprodaje," so zapisali.

Skupina Mercator je nadaljevala načrtovane aktivnostmi za gradnjo novega logistično-distribucijskega centra v Ljubljani ter za širitev poslovne mreže in monetizacije nepremičnin. Nadzorni svet je potrdil ključne pogoje za prodajo in za povratni najem zgrajenih trgovskih objektov petih Mercatorjevih zemljišč z obstoječimi nefunkcionalnimi objekti in 22 obstoječih trgovskih objektov in s tem potrdil projekt gradnje novih trgovskih objektov.

Kot so spomnili, so na koncu prvega trimesečja potekale ključne aktivnosti v projektu prenosa Mercatorja na Fortenovo Grupo. Konec marca je Mercator sklenil dopolnjen dogovor glede nadrejenega dolga do banke VTB Europe v višini 80 milijonov evrov, ki zapade v odplačilo.

"Ta dopolnitev je predvidevala prvotno trimesečno podaljšanje roka odplačila, kar bi omogočilo stabilen okvir za dokončanje širšega refinanciranja. To dopolnilo je zagotovilo tudi okvir za podaljšanje ročnosti do konca septembra in dodatnih 20 milijonov evrov obstoječega nadrejenega posojila izven širšega refinanciranja. Tako so bili izpolnjeni vsi pogoji, da se skupina prenese na Fortenovo in s tem dobi stabilnega lastnika," so pojasnili.

Družba Poslovni sistem Mercator je v prvem četrtletju ustvarila bruto dobiček iz poslovanja v višini 25,70 milijona evrov, kar je 12,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 1,3 odstotka na 6,64 milijona evrov.