Dom skupnosti na Belokranjski ulici 6 v Savskem naselju, kjer domuje več društev, zvez, glasbenih skupin in Knjižnica reči, je v izjemno slabem stanju. Fasada odpada, je naluknjana in zato slabo izolira stavbo, zunanje stopnice v prvo nadstropje stavbe iz leta 1961 so nevarne, saj se jih je dobršen del že odkrušil, notranjost je bila pred leti prebeljena, a je vseeno potrebna preskoka v 21. stoletje, je občino pred časom opozoril svetnik Liste kolesarjev in pešcev Janez Stariha, ki si prizadeva, da bi čim prej našli denar za njeno temeljito obnovo.

V občinski službi za lokalno samoupravo odgovarjajo, da imajo v finančnem načrtu predvidena sredstva tudi za tekoče vzdrževanje Doma skupnosti v Belokranjski ulici, kar počnejo in bodo počeli tudi v prihodnje. A stavba je dotrajana, statično neprimerna in energetsko potratna, zato obljubljajo, da jo bodo uvrstili v načrt kot nadomestno gradnjo ali pa predvideli celovito obnovo. pp