Kot predlagata uprava in nadzorni svet NLB, bi bil prvi obrok dividend v višini 12 milijonov evrov izplačan 22. junija, drugi obrok v znesku 12,8 milijona evrov pa 18. oktobra, če bosta izplačilo oziroma prevzem obveznosti za izplačilo v skladu s tedaj veljavnimi predpisi, so danes ob sklicu skupščine sporočili iz NLB. Dividenda na delnico bi tako znašala 1,24 evra bruto. Preostali del od bilančnega dobička NLB za lani v višini 317,2 milijona evrov, povečan za morebitni del drugega obroka dividende, ki se zaradi preklica izplačila ne izplača delničarjem, bo po predlogu ostal nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

NLB želi za dividende nameniti skoraj štirikrat več

V banki so pojasnili, da predlagani znesek za dividende v višini 24,8 milijona evrov predstavlja največji znesek, ki ga trenutno dovoljuje Evropska centralna banka (ECB), si pa v NLB želijo med delničarje razdeliti več. Predsednik uprave Blaž Brodnjak je februarja ob predstavitvi rezultatov poslovanja v lanskem letu povedal, da si želijo delničarjem izplačati 70 odstotkov lanskega dobička. »Od dobička za leto 2020 smo sposobni izplačati 92,2 milijona evrov dividend,« je dejal.

NLB, ki je od delne privatizacije v letu 2018 v razpršeni lasti malih domačih vlagateljev in različnih institucionalnih vlagateljev, lani ni delila dividend, leto prej pa jih je izplačala v skupni višini 142,6 milijona evrov oz. 7,13 evra bruto na delnico. Skupina NLB je leta 2020 ustvarila 269,7 milijona evrov čistega dobička, k čemur je veliko prispeval prevzem srbske Komercijalne banke s pozitivnim vplivom negativnega dobrega imena v znesku 137,9 milijona evrov.

Spremembe v nadzornem svetu

Skupščina NLB bo imenovala tudi novega člana nadzornega sveta banke, saj letos poteče štiriletni mandat članu Petru Grozniku. Za novega nadzornika je predlagan Islam Osama Zekry. Kapital med nadzorniki sicer poleg Groznika predstavljajo Primož Karpe (predsednik), Andreas Klingen, Shrenik Dhirajlal Davda, Gregor Rok Kastelic, Mark William Lane Richards, David Eric Simon in Verica Trstenjak. V nadzornem svetu so medtem še štirje predstavniki zaposlenih, kjer prav tako prihaja do nekaterih sprememb.

Junijska skupščina NLB, ki bo potekala tako v živo kot prek spleta brez fizične navzočnosti delničarjev, se bo seznanila tudi z več poročili in glasovala o predlogu sprememb in dopolnitev statuta banke.