»Rezultati poslovanja NLB skupine v letu 2021 kažejo, da puščamo epidemijo daleč za sabo ter da, kar je še bolj pomembno, iz nje prihajamo močnejši kot kdaj koli,« je ob objavi nerevidiranih poslovnih rezultatov za leto 2021 poudaril predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak.

Skupina NLB je lani poleg integracije beograjske Komercijalne banke, katere nakup je zaključila tik pred koncem leta 2020, dosegla še druge pomembne mejnike. Med njimi v banki izpostavljajo uspešno združitev dveh bank v Črni gori - NLB Banke Podgorica in Komercijalne banke Podgorica.

»Nadzorni svet z zadovoljstvom ugotavlja, da je NLB Skupina uspešno izkoristila priložnosti, ki jih je ponujalo ugodno gospodarsko okolje z močno rastjo BDP v regiji ter zdrava zasebna potrošnja in povpraševanje po kreditih,« pa je dejal predsednik nadzornega sveta NLB Primož Karpe. »Poslovni rezultati skupine dokazujejo, da so njeni cilji postavljeni smotrno in strateško, s poudarkom na inovativnih finančnih produktih, ki omogočajo višjo in konsistentno rast prihodkov ter inovativne digitalne rešitve na ključnih trgih,« je dejal.

»Impresivna« rast prihodkov

Neto obrestni prihodki so lani na letni ravni narasli za 37 odstotkov na 409,4 milijona evrov, k čemur je 98,5 milijona evrov prispevala skupina Komercijalne banke. Brez upoštevanja njenega vpliva je bila rast štiriodstotna in je bila med drugim posledica močne rasti posojil.

Rast čistih prihodkov od opravnin je bila po oceni NLB »impresivna«, dosegla je 39 odstotkov. »Visoko povpraševanje po naložbenih produktih, kot so produkti s področja upravljanja sredstev in bančnega zavarovanja, ter hkrati visoki prihodki iz dejavnosti, povezanimi s splošno poslovno dejavnostjo, je privedlo do povečanja prihodkov od opravnin,« so pojasnili.

Obseg kreditov je porasel za devet odstotkov, depozitov pa za osem odstotkov. Depoziti prebivalstva so se povečali za pet odstotkov, kar kaže, da so varčevalci del svojih prihrankov prenesli v alternativne naložbe, opažajo v NLB. Prišlo je do sprostitve rezervacij in oslabitev za kreditno tveganje v neto znesku 35,8 milijona evrov.

V prihodnje se bo skupina osredotočala predvsem na intenzivno digitalizacijo in zagotavljanje najboljše uporabniške izkušnje, pa tudi na trajnostno poslovanje in razvoj.