»Vodno dovoljenje je dobilo podjetje, ki je v preteklosti že kršilo namen vodnega dovoljenja ter je jasno izrazilo, da to namerava početi tudi v prihodnje. Organi bi morali podjetju dovoljenje po uradni dolžnosti odvzeti že lani, ko se je vedelo za napačno rabo vodnega dovoljenja. Prepričani smo, da do izdaje novega oziroma podaljšanja starega dovoljenja ne bi smelo priti, če bi upravni organ vedel in upošteval, da se voda iz črpališča uporablja tudi za druge namene,« je civilna iniciativa Danes zapisala v sporočilu za javnost.

Kot so dodali, je Salonit v preteklosti že večkrat uporabljal črpališče za tehnološko vodo za oskrbo prebivalcev s pitno vodo mimo predpisov in zakonodaje. S tako nedovoljeno prakso namerava nadaljevati tudi v prihodnje, kar je razvidno iz podpisane pogodbe o opravljanju storitev na vodarni Močila.

Takšno dovoljenje lahko pridobi le država ali občina

V civilni iniciativi so zapisali še, da se vodno dovoljenje po veljavnem zakonu o vodah lahko uporablja samo za namene, za katere je bilo pridobljeno. Vodno dovoljenje za oskrbo s pitno vodo, ki ni samo za lastno rabo, pa lahko pridobi le država ali občina. Zakona o vodah določa, da ministrstvo za okolje in prostor odvzame vodno dovoljenje po uradni dolžnosti, če ugotovi, da je upravičenec kršil akte, ki se nanašajo na namen.

»Poslali smo dopis na ministrstvo za okolje in prostor, direkcijo RS za vode ter inšpektoratu za okolje in prostor, v katerem smo opozorili na prej omenjena dejstva. Pričakujemo, da bo inšpektorat za okolje in prostor ugotovil napačno rabo voda v preteklih letih ter bo glede tega izdal dokončno odločbo,« so pojasnili svoje mnenje.

Prepričani so, da bi morali podjetja, ki delujejo nezakonito in mimo predpisov, sankcionirati. »Najmanj, kar bi bilo treba narediti, je, da se jim odvzame tista dovoljenja, za katera niso delali po predpisih oziroma so jih večkrat kršili,« so sklenili v civilni iniciativi.

mednaslov

Iz Salonita Anhovo so v odzivu na sporočilo za javnost civilne iniciative Danes zapisali, da Salonit ni nosilec dejavnosti priprave pitne vode, družba Salinvest izvaja le nekatere storitve za občinsko javno službo. "V skladu z zakonodajo je priprava pitne vode v upravljanju občinske javne službe (režijski obrat), ki je leta 2013 pridobila vodno dovoljenje."

V Salonitu poudarjajo še, da so nosilec vodnega dovoljenja za tehnološko vodo, ki jo uporabljajo za hlajenje naprav v procesu proizvodnje cementa, ki nikoli ne prihaja v kontakt s snovmi iz procesa in zato ni onesnažena. Vodno dovoljenje, ki ga imajo, se torej nanaša izključno na tehnološko (hladilno) vodo. Uporaba hladilne vode nima nikakršne povezave z razvodom pitne vode.

"Salonit Anhovo ni nikoli kršil vodnega dovoljenja, kar potrjujejo tudi različne inšpekcije, ki niso nikoli ugotovile nikakršnih kršitev," so še zapisali v odgovoru.