Prebivalcem Anhovega je v juliju iz pip pritekla močno onesnažena voda, na tem širšem območju morajo pogosto tudi prekuhavati pitno vodo. Zato prebivalce trenutno s pitno vodo oskrbujejo iz cistern. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ob tem pripravili oceno stanja in ga naslovili na občino Kanal ob Soči in novogoriški zdravstveni inšpektorat.

Iz dokumenta, ki ga je pridobila STA, je razvidno, da v vodarni Močila, ki kot edini vir s pitno vodo oskrbuje skoraj 1130 prebivalcev v občini Kanal – med njimi naselja Anhovo, Močila, Robidni Breg in del mesta Deskle –, poteka priprava pitne vode iz reke Soče, ki priteka iz dveh smeri.

Glavno črpališče je v rovu, ki poteka od akumulacije Ajba do hidroelektrarne Plave, pomožno črpališče pod tremi izpusti tehnološke sicer čiste in neonesnažene hladilne vode iz tovarne cementa Salonit Anhovo. To črpališče sicer prednostno uporabljajo za zagotavljanje zalog tehnološke vode za tovarno. Če vode iz rova primanjkuje, lahko tehnološko vodo preusmerjajo na pripravo vode v vodarno Močila. A je črpalka v tem rovu, kjer je glavno črpališče, že dlje časa, menda že več mesecev, v okvari in čaka na popravilo. Posledično vodo v času okvare črpajo iz pomožnega črpališča, pod tovarno Salonit Anhovo, kjer je voda v primerjavi s črpališčem v rovu toplejša, so navedli na NIJZ.

Iz pip pretopla voda, mnogokrat motna

Ta voda se poleti na poti do uporabnika še dodatno ogreje. Zakaj do tega pride, ni povsem jasno. Na NIJZ domnevajo, da tudi zato, ker vodovodne cevi potekajo skozi industrijske obrate, kjer morda lahko prihaja do pregrevanja v cevovodih. Temperatura v vodovodnem omrežju tako po navedbah NIJZ presega 25 stopinj Celzija, medtem ko po priporočilih temperatura pitne vode na pipi uporabnika naj ne bi presegala 20 stopinj. Višja temperatura vode namreč pospešuje rast mikroorganizmov in nastanek biofilmov v distribucijskem sistemu, zmanjšuje učinkovitost dezinfekcije, pospešuje korozijo in z vsem naštetim posredno ogroža zdravje ljudi, so dodali.

Za pripravo vode in odpravo motnosti iz surove vode na vodarni Močila izvajajo koagulacijo z aluminijevim sulfatom in silicijevo kislino, potem vodo usmerjajo na adsorpcijo z aktivnim ogljem in na filtracijo preko peščenih filtrov in nazadnje na dezinfekcijo s plinskim klorom. A kot opozarjajo na NIJZ, obstoječa priprava vode z vidika količin porabe oziroma potreb uporabnikov ni usklajena s karakteristikami surove vode iz Soče, ki je pod vplivom površja, predvsem zaradi velike naravne motnosti vodotoka.

Prekuhavanje vode ukrep v primeru izrednih razmer

Upravitelj vodovoda mora zaradi povečane motnosti in možne mikrobiološke onesnaženosti takšne vode pogosto razglašati ukrep prekuhavanja vode za pitje in za osebno uporabo. Na NIJZ so presenečeni, da kljub temu, da na območju, ki ga oskrbuje vodarna Močila, že leta pogosto izvajajo ukrep prekuhavanja pitne vode, niso pa še poiskali drugih rešitev. Ukrep prekuhavanja vode za pitje se namreč enači s stanjem izrednih razmer in »ga ni možno sprejeti, sploh ne kot nekakšno stalnost«, so navedli.

Na občini Kanal ob Soči, ki upravlja vodovod, niso odgovorili na vprašanja STA, od kdaj točno je pokvarjena črpalka, zakaj je več mesecev niso popravili in kdaj bo do tega prišlo. Ob tem je letos dvakrat prišlo še do industrijskega onesnaženja vode. Julija je najprej odpadna industrijska voda podjetja Eternit prek čistilne naprave zatekala v vodovod, ki oskrbuje Anhovo. V podjetju so zatrdili, da so vgradili nepovratne ventile, tako da ni več možno mešanje vode iz čistilne naprave z vodo iz javnega vodovoda, je razvidno iz dokumenta.

Ob tem pa v dokumentu navajajo, da prisotni na ogledu tega niso mogli potrditi. Tako NIJZ priporoča upravljavcu, naj v Eternitu opravi tehnični pregled zapriseženi sodni izvedenec tehnične stroke in izda pisni elaborat. Iz tega naj bo razvidno, da je sanacija in ločitev potopne črpalke od sistema pitne vode v podjetju takšna, da zagotovo ne more več priti do onesnaženja pitne vode z odpadnimi vodami.

Konec julija pa je prišlo še do onesnaženja Soče nad območjem, kjer je črpališče vode. Kot se je izkazalo, je iz okvarjenega lovilca olja v cementarni Salonit Anhovo uhajalo olje, zato so tudi prekinili črpanje vode, da ni prišlo do vdora onesnaženja v tehnološko vodo, posledično pa v sistem vodarne Močila za pridelavo pitne vode. Krajani Anhovega so nato v začetku septembra ponovno dobili vidno onesnaženo in motno vodo iz svojih pip, o istem so poročali tudi iz dela Deskel. Onesnaženje so sporočili predstavniku režijskega obrata Občine Kanal ob Soči, ki jim je sporočil, da je do onesnaženja prišlo zaradi izpada elektrike v vodarni Močila, »kar je pomenilo, da je načrpana voda iz reke Soče prišla v omrežje brez vsakršne filtracije,« so navedli v dopisu, ki so ga posredovali tamkajšnjemu zdravstvenemu inšpektoratu, NIJZ, inšpektoratu za okolje ter policiji.