Mercator je danes od Fortenove in Agrokorja prejel obvestilo, da sta hrvaški podjetji v četrtek sklenili sporazum o prenosu 4.237.376 delnic Mercatorja, ki predstavljajo 69,57 odstotka osnovnega kapitala trgovca, z Agrokorja na Fortenovo. S tem se je delež glasovalnih pravic Fortenove v Mercatorju povečal z 18,53 odstotka na 88,10 odstotka. Ob tem je Mercator še lastnik 42.192 lastnih delnic.

V vodstvu največjega slovenskega trgovca in skupine Fortenove prenos delnic Mercatorja vidijo kot začetek nove dobe in priložnost za razvoj vseh deležnikov. Sedež Mercatorja po zagotovilih vodilnih ostaja v Sloveniji, odpuščanj pa ne načrtujejo. Omenjajo celo priložnosti za nove zaposlitve.

Fortenova bo največji delodajalec v regiji

Po besedah prvega moža Fortenova Grupe Fabrisa Peruška so v družbi odločeni, da bodo najboljši lastnik, ki jih je Mercator kdaj koli imel. Po njegovih besedah gre za konec dolgega težkega obdobja, pri čemer se je tudi sam prenos lastništva z Agrokorja na Fortenovo izkazal za »dolg in zapleten ter na trenutke celo nekoliko boleč postopek«. Peruško je povedal, da so pridobili vsa potrebna soglasja regulatorjev, tudi soglasje slovenskega gospodarskega ministrstva za pridobitev večinskega lastništva v Mercatorju. Kot ključen korak pa je izpostavil refinanciranje na podlagi razširitve obstoječega finančnega dogovora med ameriškim skladom HPS in rusko banko VTB.

Fortenova je tako Mercatorju posodila 385 milijonov evrov, s katerimi je slovenski trgovec refinanciral svoje nadrejene obveznosti do 55 bank upnic in sredstva uporabil za namene financiranja obratnega kapitala. Fortenova je medtem za financiranje posojila Mercatorju izdala obveznice v znesku 385 milijonov evrov, katerih kupca sta HPS Partners in VTB Europe. Kot pomembno dejstvo za izvedbo refinanciranja je izpostavil tudi nedavno uspešno prodajo enote zmrznjene hrane, v kateri sta Ledo in Frikom ter nekaj manjših povezanih družb, britanski skupini Nomad Foods. Vrednost transakcije je 615 milijonov evrov, dokončana naj bi bila v tretjem četrtletju letos.

Z vključitvijo približno 20.000 zaposlenih Mercatorju v skupino Fortenova bo skupaj v njej zaposlenih več kot 50.000 ljudi in bo tako največji delodajalec v regiji. Skupina bo imela skupni trg s 17,5 milijona evrov prebivalcev, trgovskih poslovalnic Mercatorja in Konzuma pa bo skoraj 2500. Skupni prihodki skupine bodo okoli pet milijard evrov, je povedal Peruško, ki vključitev slovenskega trgovca vidi tudi kot odlično priložnost za vse slovenske dobavitelje.

Zadolženost Mercatorja so prepolovili

Prvi mož Mercatorja Tomislav Čizmić je povedal, da je družba danes uspešno podjetje in platforma, ki povezuje zaposlene, kupce in dobavitelje. Kot poudarjajo v družbi, so v treh letih bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) zvišali z 62,4 milijona evrov na 172,5 milijona evrov. Razmerje med neto dolgom in normaliziranim EBITDA se je znižalo s 14 na pet. Zadolženost so prepolovili in prenovili več kot polovico prodajnih površin.

»Zaključili smo finančno in poslovno prestrukturiranje in smo pripravljeni na prihodnost,« je dejal Čizmić. Ena ključnih investicij za prihodnji razvoj je na področju logistike. Še letos bodo v Mercatorju tako po napovedih vložili vso potrebno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za novi logistično-distribucijski center na križišču Kajuhove ulice in Letališke ceste v Ljubljani. Dnevna zmogljivost centra bo 1700 ton blaga, v njem bo zaposlenih 450 ljudi.

Mercator ima več kot 3000 dobaviteljev, lokalni in regionalni dobavitelji pa zaležejo za 70 odstotkov nabav, kar pomeni okoli 1,2 milijarde evrov letno. Po Čizmićevih besedah se v Mercatorju zavedajo, kaj pomenijo za prihodnji razvoj kmetijstva in živilskopredelovalne industrije v Sloveniji in tudi v regiji. Vključitev v skupino Fortenova vidi kot priložnost za slovenske dobavitelje in njihove blagovne znamke.

Na Hrvaškem in v Sloveniji je skupina že največji trgovec, nekaj prostora za rast Peruško vidi še v južni slovenski sosedi. V Bosni in Hercegovini načrtujejo integracijo Mercatorja in Konzuma in s tem nadaljnjo rast. To načrtujejo tudi v Srbiji, kjer trg še ni konsolidiran. Na vprašanje glede morebitnih odpuščanj ob sinergijah med hrvaškim Konzumom in Mercatorjem je Čizmić povedal, da teh ne načrtujejo. Mercator dobiva močnega lastnika, ki bo lahko podprl razvoj in strateške investicije družbe, to pa bo pripomoglo k odpiranju delovnih mest, ne zapiranju, je dodal.

Počivalšek je zadovoljen

Na prenos lastništva se je že odzval gospodarski minister Zdravko Počivalšek. »Veseli me, da je poslovna skupina Mercator, kot slovenska sistemska družba, po nekaj turbulentnih letih, končno dobila lastnika in poslovno okolje, v katerem bo lahko nemoteno izvajala svojo dejavnost, in ki ji zagotavlja tudi nadaljnji obstoj in razvoj. To je v interesu vseh zaposlenih, slovenskih dobaviteljev, potrošnikov in države nasploh,« je poudaril Počivalšek in dodal, da je bilo že iz zadnjega poročila izrednega člana uprave Mercatorja Gregorja Planteua jasno, da je družba slovenskim dobaviteljem ponudila sodelovanje na dolgi rok in jim s tem zagotovila prostor na Mercatorjevih policah.

Počivalšek je še povedal, da bo vlada, ko bo ugotovila, da so zaključeni vsi postopki zaradi insolventnosti dosedanjega večinskega družbenika in da Mercator ni nikakor več povezan z Agrokorjem ali z njim povezanimi osebami, predlagala razrešitev izrednega člana uprave Mercatorja. »Ta pogoj je namreč nujen, da ne pride do finančnega izčrpavanja družbe, ki je in bo za Slovenijo ostala sistemskega pomena,« je poudaril Počivalšek.

Konec zgodbe po številnih ovirah

S prenosom delnic Mercatorja na Fortenovo se končuje večletna zgodba o lastniški usodi Mercatorja po insolventnosti Agrokorja, ki je nato pristal v postopku izredne uprave, po doseženi poravnavi z upniki pa je na njegovem pogorišču nastala skupina Fortenova. Edino vredno Agrokorjevo premoženje so bile delnice Mercatorja. Za njihov prenos na Fortenovo je bilo treba premagati kar nekaj ovir. Poleg pridobitve soglasja Evropske komisije je bilo med glavnimi vprašanje Mercatorjevih obveznosti do bank upnic, v zgodbo pa se je z zasegom delnic vpletla tudi agencija za varstvo konkurence.

Potem ko je vrhovno sodišče julija lani presodilo, da je treba delnice Agrokorju takoj vrniti, so stekli preostali postopki za prenos. Zadnji korak je bil narejen pred tedni, ko je skupščina Fortenove odobrila soglasje za razširitev obstoječega finančnega dogovora med ameriškim skladom HPS in rusko banko VTB v znesku do največ 390 milijonov evrov, ki jih je Fortenova posodila Mercatorju za refinanciranje njegovega dolga. S tem ko je Mercator pri bankah poravnal večino svojih dolgov, soglasje bank upnic za prenos na Fortenovo ni bilo več potrebno.

Obenem so bile delnice, ki jih je imela v Mercatorju ruska banka Sberbank in so predstavljale 18,53 odstotka delnic trgovca, prenesene na Fortenovo. Lastniški delež Sberbank v Fortenovi se je po drugi strani povečal na 44 odstotkov. Ruska banka je tudi največji lastnik Fortenove, ob njej pa so veliki lastniki še Ameriški sklad Kinghthead Capital Management, ki ima 24,9 odstotka v obveznicah, hrvaške finančne ustanove z okoli 15-odstotnim deležem, ruska banka VTB s 7,5 odstotka delnic in hrvaška PPD s 6,4 odsottka. Nekaj manj kot pet odstotkov imajo v lasti dobavitelji.