Na Gorenjskem ustanavljajo skupno občinsko upravo občin Gorenjske. Kranjski mestni svet je namreč v prvi obravnavi sprejel odlok, ki to omogoča, o tem pa bodo ta teden predvidoma odločali v drugem branju. »Gre za prizadevanja za združevanje določenih funkcij. MO Kranj že združuje funkcije inšpekcijskega nadzora in redarstva ter revizije. Zdaj pa bomo s tem odlokom pod eno streho s sosednjimi in drugimi gorenjskimi občinami združili 11 skupnih služb,« opisuje župan MO Kranj Matjaž Rakovec.

Poleg finančnih dobrobiti pomembna tudi učinkovitost

Kot je zapisano v gradivu, gre za skupno opravljanje nalog občinskega inšpekcijskega nadzorstva, občinskega redarstva, pravne službe, občinskega odvetništva, notranje revizije, proračunskega računovodstva, varstva okolja, urejanja prostora, civilne zaščite, požarnega varstva in urejanja prometa. Pod skupnim upravljanjem naj bi delovale omenjene službe MO Kranj in občin Cerklje na Gorenjskem, Jezersko, Naklo, Preddvor, Šenčur in Tržič.

»To se bo pomembno poznalo tudi pri financiranju države. V primeru, da združimo najmanj šest skupnih služb, bo država zagotavljala sofinanciranje stroškov plač njihovih zaposlenih kar v višini 55 odstotkov, kar ni zanemarljivo. Ključno pa je tudi to, da združimo moči na različne načine in s tem pokažemo, da je Gorenjska pripravljena na čimprejšnjo ustanovitev pokrajin, kar bi nam zagotovilo hitrejši razvoj,« je prepričan župan Rakovec. Doslej je veljalo zgolj 50-odstotno financiranje. Gradivo pa poleg teh omenja še druge pozitivne učinke združevanja: boljša organizacija dela na posamezni nalogi, višja kakovost storitev, združevanje znanja in sposobnosti, povečevanje strokovne moči in s tem večja sposobnost občin za razvoj in reševanje problematik za potrebe skupnosti in posameznih občanov.

Nova ureditev prihodnje leto

Odlok bo hkrati ukinil in nadomestil odloka sedaj delujočih organov skupne občinske uprave, Medobčinskega inšpektorata Kranj (MIK), katerega ustanoviteljice zdaj predstavljajo šest občin, in Skupne službe notranje revizije Kranj (SSNRK), katere ustanoviteljice so štiri občine. Za občine, ki so hkrati ustanoviteljice obeh organov, bo finančni učinek skupne občinske uprave Gorenjske takojšen, saj se bo višina sofinanciranja povišala na 40 odstotkov (zdaj MIK 35, SSNRK pa 30 odstotkov). Skupna občinska uprava občin Gorenjske naj bi zaživela prihodnje leto. »Zaposleni so lahko tudi na sedežih občin ustanoviteljic, če je taka potreba in volja občin, status delodajalca pa ima MO Kranj,« je še zapisano v gradivu.

Medtem ko se težnje nekaterih krajevnih skupnosti v MO Kranj po osamosvojitvi, o katerih smo v Dnevniku že poročali, nadaljujejo, pa Rakovec poudarja: »Vedno smo za združevanje, ne razdruževanje. Iz Evropske unije prejemamo jasne znake, da bomo lažje kandidirali za nepovratna sredstva s projekti, ki zastopajo večja območja. Razvite demokracije evropskih držav že imajo dobre izkušnje z združevanjem in racionalizacijo upravnih aparatov.« Tudi v Sloveniji že imamo izkušnje z opravljanjem posameznih nalog v skupnih občinskih upravah, v Kranju v medobčinskem inšpektoratu in redarstvu ter skupni revizijski službi, poudarja župan. »Perspektiva je zagotovo prej v povezovanju na ravni regij kot drobljenje sedanjih občin,« je prepričan.