Javni natečaj prepoznava in priznava najbolj uspešne spodbujevalce podjetništva v Evropi, predstavlja najboljše podjetniške prakse, povečuje zavedanje o dodani vrednosti podjetništva ter spodbuja in navdihuje potencialne podjetnike. K sodelovanju v natečaju so vabljeni vsi državni, regionalni in lokalni organi ter javno-zasebno partnerstva, sklenjena znotraj EU ali s pridruženimi državami v programu COSME ter Veliko Britanijo, ki so z uspešno pobudo pripomogla k spodbujanju gospodarstva na nacionalni, regionalni oziroma lokalni ravni.

Poleg velike nagrade žirije še nagrade v šestih kategorijah

Poleg velike nagrade žirije, ki se lahko podeli v kateri koli kategoriji in bo podeljena najbolj ustvarjalni in navdihujoči zamisli za spodbujanje podjetništva v Evropi, bodo letos nagrade podelili še v šestih tekmovalnih kategorijah: spodbujanje podjetniškega duha, naložbe v podjetniške spretnosti, izboljšanje poslovnega okolja in podpora digitalnemu prehodu, spodbujanje internacionalizacije poslovanja, podpiranje trajnostnega prehoda ter odgovorno in odprto podjetništvo.

Najprej na nacionalni, nato na evropski ravni

Izvedba javnega natečaja bo potekala na dveh ravneh: najprej na nacionalni in nato še evropski ravni. Šestim projektom, ki bodo na nacionalni ravni ocenjeni z najvišjo oceno znotraj posamezne kategorije, bo javna agencija Spirit izplačala finančne nagrade in jim omogočila vključitev v tekmovanje na evropski ravni. Rok za prijavo podjetniških projektov v Sloveniji je najkasneje do 20. maja, zmagovalci evropske ravni pa bodo razglašeni na podelitvi novembra 2021, ki bo potekala v Sloveniji.

Več informacij o javnem natečaju je na voljo na naslednji povezavi.