Bilančni dobiček Krke za leto 2020 znaša 337,5 milijona evrov. Če bodo delničarji podprli predlog glede višine dividend, bo družba za njihovo izplačilo skupaj namenila 156,1 milijona evrov, kar je največ doslej. Po predlogu naj bi za druge rezerve iz dobička namenili 90,7 milijona evrov, prav toliko pa prenesli v naslednje leto.

Krka je 2020 sicer sklenila z rekordnimi poslovnimi rezultati. Na ravni skupine je ustvarila 288,9 milijona evrov čistega dobička, EBITDA je znašal skoraj pol milijarde evrov, prihodki pa so nanesli 1,53 milijarde evrov. Prihodki matične družbe so dosegli 1,45 milijarde evrov, čisti dobiček pa 258,4 milijona evrov.

Za naložbe je skupina Krka lani namenila 76,6 milijona evrov, od tega 61,3 milijona evrov v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, v zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva epidemije covida-19 na investicijsko dejavnost, predvsem gradbeno, je bilo naložb manj od predvidenih, kar pa po navedbah družbe ne bo vplivalo na izvedbo strateških usmeritev na tem področju.

»Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo v Krki dobro pripravljeni, da se lahko s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije zelo hitro prilagodimo spremenjenim in zahtevnim okoliščinam poslovanja,« so sredi prejšnjega meseca ob objavi lanskih nerevidiranih poslovnih rezultatov zapisali v Krki, ki bo letno poročilo objavila sredi aprila.