Skupina Petrol lani zaradi epidemija covida-19 ni mogla uresničiti načrta. Prihodki od prodaje skupine v višini tri milijarde evrov so bili v primerjavi z letom 2019 nižji za 30 odstotkov, za 31 odstotkov pa je bil nižji čisti dobiček, ki je znašal 72,3 milijona evrov.

Prilagojeni kosmati dobiček (prilagojeni EBITDA) skupine Petrol je bil lani deset odstotkov nižji kot leta 2019 in je dosegel 426,9 milijona evrov. Padec je posledica nižje prodaje proizvodov iz nafte zaradi ukrepov omejevanja gibanja zaradi pandemije in padca gospodarske aktivnosti. EBITDA je znašal 166,6 milijona evrov, kar je 15 odstotkov manj kot v letu 2019, a primerjalno boljše od glavnih tekmecev v regiji.

Skupina Petrol je lani predvsem zaradi slabše maloprodaje prodala tri milijone ton proizvodov iz nafte oziroma 19 odstotkov manj kot leto prej. S prodajo trgovskega blaga je skupina lani ustvarila 446,9 milijona evrov prihodkov oziroma tri odstotke manj kot leta 2019. Epidemija je namreč povzročila manjši obisk bencinskih servisov in zaprtje določenih dejavnosti.

Konec leta 2020 je v skupini Petrol poslovalo več kot 500 bencinskih servisov (to je devet manj kot konec leta 2019), od tega v Sloveniji 318, na Hrvaškem 110, v Bosni in Hercegovini 42, v Srbiji in Črni gori pa po 15. Skupina Petrol je konec leta 2020 zaposlovala 5157 ljudi, kar je dva odstotka manj kot konec leta 2019. Matična družba Petrol je lani ustvarila 2,3 milijarde evrov prihodkov od prodaje, čisti dobiček pa je dosegel 28,9 milijona evrov.

Petrol vseeno posloval bolje od tekmecev

Petrol je glede na dinamiko kazalca EBITDA posloval bolje kot glavni tekmeci v regiji, sta v sporočilu za javnost, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, zapisala predsednica uprave Petrola Nada Drobne Popović in prvi nadzornik Sašo Berger.

Delničarji Petrola – največji posamični delničar je ob zamenjavi depozitarja v Sloveniji s strani Češkoslovenske obchodni banke zdaj Clearstream Banking prek fiduciarnega računa (13,64 odstotka), sledi ji država (neposredno 10,82 odstotka in prek SDH in Kapitalske družbe 12,68 odstotka in 8,27 odstotka), pomemben delničar pa je tudi okoljski minister Andrej Vizjak – si lahko letos obetajo dividendo v enaki višini kot lani, torej 22 evrov bruto, kar je rekordna višina. Skupaj naj bi za dividende namenili 45,2 milijona evrov.

Ambiciozna strategija Petrola do leta 2025

V Petrolu so si zadali, da bi prihodki od prodaje letos dosegli 3,5 milijarde evrov, prilagojeni EBITDA 490 milijonov evrov, EBITDA 213,5 milijona evrov in čisti dobiček 104,4 milijona evrov. Kot poudarjajo v družbi, v načrtu niso upoštevani morebitni novi prevzemi. Za naložbe naj bi do leta 2025 v Petrolu namenili 698 milijonov evrov, od tega 35 odstotkov v energetsko transformacijo. Pri svojih načrtih so sicer predpostavili, da se bo pandemijo uspešno zamejilo s cepljenjem v prvi polovici leta, zato opozarjajo na možna tveganja. Če se bo pandemija nadaljevala, jih bodo v drugi polovici prihodnjega leta ponovno pregledali in po potrebi prilagodili.

Krka lani s skoraj 289 milijonov evrov dobička

Skupina Krka je po drugi strani lani poslovala rekordno dobro. Prihodki so znašali 1,53 milijarde evrov, kar je tri odstotke več kot leto prej, čisti dobiček, ki je bil še nekoliko višji od prvih ocen, pa 288,9 milijona evrov, s čimer je bil za 18 odstotkov višji kot leta 2019.

Za naložbe je skupina Krka lani namenila 76,6 milijona evrov, od tega 61,3 milijona evrov v obvladujoči družbi. Vlagali so predvsem v razvoj, povečanje in tehnološko posodobitev proizvodnje, v zagotavljanje kakovosti in v lastne proizvodno-distribucijske centre po svetu. Zaradi vpliva epidemije covida-19 na investicijsko dejavnost, predvsem gradbeno, je bilo naložb manj od predvidenih, kar pa po navedbah družbe ne bo vplivalo na izvedbo strateških usmeritev na tem področju.

»Poslovni rezultati preteklega leta kažejo, da smo v Krki dobro pripravljeni, da se lahko s pomočjo poslovnega modela vertikalne integracije zelo hitro prilagodimo spremenjenim in zahtevnim okoliščinam poslovanja,« so ob objavi lanskih nerevidiranih poslovnih rezultatov v sredo zapisali v Krki, ki bo letno poročilo objavila sredi aprila.