Instrument covidni mikrokrediti se v 62,5 odstotka financira iz sredstev Evropskega sklada za razvoj, ki jih v vlogi upravljavca sklada skladov upravlja SID banka, in v 37,5 odstotka z udeležbo sklada kot izvajalca finančnega instrumenta. Skupna višina sredstev, ki so na razpolago, je dva milijona evrov.

V razpisu so navedeni pogoji kandidiranja in katerih podjetij oziroma projektov razpis ne podpira. Najnižji znesek kredita znaša 5000 evrov, najvišji 25.000 evrov. Kredit lahko krije do 100 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov projekta. Ima možnost moratorija na odplačilo glavnice.

Prijavni roki za oddajo vlog s prilogami so postavljeni 31. marca ter 2. in 6. aprila. Javni razpis bo odprt do 6. aprila oz. do porabe sredstev. Če bodo ta porabljena pred navedenim datumom, bo podjetniški sklad objavil zaprtje razpisa v uradnem listu.