Skazini kupci, ki so večinoma industrijski odjemalci, so prepoznali vizijo in poslanstvo večkratne velenjske gazele, ki je v skladu s trajnostno zavezo prihodnost plastike prenesti v sedanjost, zato se k njej vedno znova vračajo. Prodaja je lani v primerjavi z letom prej sicer upadla za 15 odstotkov, prihodek pred obrestmi, davki in amortizacijo pa je po nerevidiranih podatkih nižji za 23 odstotkov, vendar podjetje v letošnjem letu načrtuje 35-odstotno rast, pri čemer bo delež industrije v prodaji 85 odstotkov, 15 odstotkov pa na račun lastne blagovne znamke. V prvih dveh mesecih letos je povpraševanje v primerjavi s prejšnjima dvema mesecema podvojeno, je podatke nanizal direktor dr. Robert Agnič, temu pa bo sledila tehnologija z digitalizacijo in avtomatizacijo proizvodnje.

Za 12 milijonov evrov novih poslov

Zadnje četrtletje lanskega leta je bilo odlično, je dodal direktor Bart Stegeman, saj je Skaza s sedmimi industrijskimi kupci sklenila za 12 milijonov evrov novih poslov. Nekateri se že izvajajo, druge bodo začeli v prihodnjem letu in leta 2023, kar dokazuje, da je podjetje tudi koronakrizo dobro izkoristilo za nove poslovne priložnosti. Slednje vidijo zlasti na področju medicine. Že lani so izdelali posebne plastične pripomočke oziroma glavničke, ki olajšajo nošenje zaščitnih mask najbolj izpostavljenim skupinam, kot so zdravstveni delavci, letos pa so se odločili za investicijo v tehnično opremo, s katero bodo to zgodbo s prvotno dobrodelnim namenom nadaljevali poslovno. Direktorja kot pravilno odločitev poudarjata umik iz avtomobilske industrije, ki je bila lani še posebno prizadeta.

V Skazi, kjer med pandemijo niso prekinili razvoja novih izdelkov lastne blagovne znamke, povpraševanju trga vsako leto sledijo z nekaj novimi izdelki. Še posebno ponosni so na bokashi organko ocean, zadnjega v vrsti kompostnikov za gospodinjstva, ki je v 30 odstotkih izdelan iz odpadnih ribiških mrež in so ga zelo uspešno poslali na svetovni trg. Ker so ugotovili, da gospodinjstva potrebujejo dodatno posodo za dnevno shranjevanje organskih odpadkov, ki jih potem izpraznijo v domači kompostnik ali zabojnik, so na dnevu odprtih vrat premierno predstavili izdelek z delovnim imenom BO Daily. Po pojasnilih dr. Branke Viltužnik, vodje raziskav in inovacij, s fakulteto za tehnologijo polimerov preverjajo materiale, iz katerih bo posodica izdelana. Ves postopek razvoja traja od devet do dvanajst mesecev, izdelek v predvidoma štirih različnih barvah pa naj bi bil na voljo po 1. oktobru.

Zaposleni v varnem delovnem okolju

V negotovem koronskem obdobju je velenjska gazela še dodatno poskrbela za varno delovno okolje in se osredotočila na odnose med zaposlenimi. Da je zgled in svetla točka v slovenskem prostoru, kar zadeva kadre, dokazuje tudi to, da je letos že desetič finalistka Dnevnikovega projekta Zlata nit. Vodstvo podjetja se zaveda, da vsi skupaj rastejo s povezovanjem, sodelovanjem, zaupanjem in pogumom, da stopijo iz cone udobja. Kot pravi lastnica Tanja Skaza, si vsako podjetje želi povezovalne time, saj se edino tako ustvarita dodana vrednost v podjetju in dober ugled doma ter po svetu. Zaradi širjenja kompetenc na področju mikrobiologije, elektrokomponent in orodjarstva bodo v Skazi v prihodnjih petih letih potrebovali nove kadre, začenši z dijaki in študenti ter institucijami, s katerimi imajo povezave, deloma pa bodo lahko izšolali obstoječe kadre, saj podjetje tudi sicer veliko skrb posveča nenehnemu izobraževanju zaposlenih.