V okviru lastnega projekta EcoTrail kot prvi v Sloveniji uvajajo brezžično tehnologijo UWB (ultra-wideband), ki bo s sledenjem delovanja njihovih naprav bistveno pripomogla pri izboljšanju delovnih procesov ter hkrati poskrbela za optimizacijo stroškov. Gre za izjemno obsežen projekt, ki ga izvajajo skupaj s slovenskima podjetjema GeoTrax in Tom PIT.

Natančno lociranje osnovnih sredstev

Novodobna tehnologija UWB ali t. i. širokopasovna radijska tehnologija se uporablja za lociranje osnovnih sredstev v podjetju, saj omogoča izjemno natančno lociranje predmeta v realnem času. Ker deluje na zelo visokih frekvencah (v širokem razponu frekvenc GHz), lahko zajame zelo natančne prostorske podatke, kot neke vrste radar zazna lokacijo predmeta, ga zaklene ali z njim komunicira ter tako prikazuje trenutne zahteve naprave kot tudi možne nadgradnje v prihodnosti. Informacije, ki potujejo v prilagojene TPM-rešitve, lahko bistveno izboljšajo delovni proces ter znižajo stroške. Hkrati sistem za prenos informacij uporablja izredno nizko raven energije, kar pomeni, da zamenljiva baterija deluje vsaj pet ali več let.

Velik potencial tudi za prihodnost

Direktor podjetja Robert Agnič je pojasnil odločitev za implementacijo UWB: »Tehnologija gre s svetlobno hitrostjo naprej, zato smo se odločili za najnovejšo tehnologijo, ki ima velik potencial tudi za prihodnost. Z njo ne bomo izboljšali le trenutnih izzivov, ampak jo bomo lahko izkoristili tudi za prihodnje projekte.« Pri vzpostavitvi projekta so se povezali še z dvema slovenskima podjetjema. Podjetje GeoTrax, ki partnersko sodeluje s priznanim nemškim podjetjem IntraNav, bo vodilo proces implementacije tehnologije, podjetje Tom PIT pa bo skrbelo za program, ki bo zbrane podatke pravilno ovrednotil ter bo pomagal pri planiranju in preventivnem vzdrževanju. Odločitev je skrbno premišljena, saj je po besedah Agniča tako obsežen projekt mogoče izvesti le skupaj s partnerji, s katerimi si delijo enake vrednote.

Vpeljava tehnologije veriženja blokov

V sklopu projekta EcoTrail nameravajo pri Skazi vpeljati še tehnologijo veriženja blokov, ki bo ob transparentnem komuniciranju z deležniki ključna za vzpostavitev sledenja in transparentnega komuniciranja o njihovih izdelkih. »S tem gremo še nekaj korakov dlje v trajnostnem razvoju, saj bomo poskrbeli, da so podatki o sledljivosti neoporečni in jih ne more nihče spreminjati oziroma korigirati. Uporabniki bodo dostopali do točnih podatkov in vzpostavljena bo transparentna komunikacija, mi pa bomo izdelke lažje sprejemali s trga in jih reciklirali. S sledenjem bomo vedeli točno serijo proizvodnje in sestavo materiala, kar nam bo omogočilo, da novi reciklirani proizvodi ne bodo izgubili na kakovosti zaradi pretrganih polimernih verig,« je razložila dr. Branka Viltužnik, vodja raziskav in inovacij v podjetju Skaza.