Taksisti so se po navedbah sindikata 23. februarja udeležili 15-minutne mirne opozorilne vožnje, s katero so pred Državnim zborom izrazili svoje nestrinjanje z vladnim odlokom, ki je od njih zahteval obvezno testiranje na novi koronavirus na vsakih 72 ur. Taksisti so po navedbah sindikata pri opozorilni vožnji zagotovili reševalni pasin po sredini ceste omogočili dostop reševalnim vozilom.

Kljub temu so policisti udeležence popisali, nekaterim na licu mesta izdali plačilne naloge v višini 400 evrov, 57 voznikom pa sedaj očitajo, da so javno cesto uporabljali na prepovedan način in ovirali promet. Po podatkih policije bo kazen prejelo 57 voznikov v skupnem znesku 22.800 evrov.

V sindikatu pravijo, da bodo vozniki vložili zahteve za sodno varstvo. Preko krovnega Sindikata delavcev prometa in zvez pa so že vložili tudi ustavno presojo odloka o po njihovem neustreznem in neutemeljenem testiranju.

»Kaznovani, ker smo izražali kritiko vladi«

Vozniki so po trditvah sindikata cesto uporabljali izključno za cestni promet, torej za zakonsko predviden namen. Vozili so po vozišču, ki je določen za cestni promet, s čimer so želeli na miren način opozoriti na nevzdržen položaj, ki je zanje nastal zaradi izvrševanja odloka, ki jim je onemogočal delo in zaslužek.

V sindikatu zagotavljajo, da vozniki niso ogrožali nikogar in niso kršili drugih predpisov, prav tako pa zaradi njihovega ravnanja ni bila v ničemer povečana možnost prenosa nalezljive bolezni in s svojim ravnanjem. »Vozniki prekrška, ki se jim očita niso storili ne iz malomarnosti in ne z naklepom, zato za očitane prekrške ne morejo biti odgovorni. Ravnali so na edini možni način, da so vozila ustavili in počakali, da se promet sprosti,« so zapisali v sindikatu.

Po njihovem prepričanju so bili kaznovani samo zato, ker so kritizirali vladni odlok. »Kaznovanje ni bilo namenjeno zagotavljanju prometne varnosti, pač pa izkazovanju moči in represije. Policisti, ki so izdajali plačilne naloge, niso upoštevali izjav, ki so jih vozniki želeli podati že na kraju samem oziroma jih niso zaslišali, s čimer je bila storjena kršitev določb postopka, saj jim kot domnevnim storilcem ni bila dana možnost, da se o prekršku izjavijo,« so povedali v sindikatu taksistov.

Število taksistov se je zmanjšalo za 37 odstotkov

V Sindikatu taksistov pravijo, da so se zaradi epidemije in sprejetih vladnih odlokov ter drugih omejitvenih ukrepov znašli v položaju, v katerem so številni morali zapreti svojo dejavnost oziroma so izgubili zaposlitev. Po njihovih podatkih se je števila taksistov v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za kar 37,2 odstotka. Taksisti opozarjajo na slabo materialno stanje, v katerem so se znašli zaradi ukrepov in zaradi česar je ogrožen njihov socialni položaj.

Taksisti so s protestnimi vožnjami po Ljubljani začeli 15. februarja, kasneje pa so se jim pridružili tudi v drugih slovenskih mestih. Proteste so ustavili po tem, ko je vlada 24. februarja, torej le dan po omenjeni izdaji plačilnih nalogo, sklenila, da se lahko vozniki taksijev namesto na 72 ur testirajo enkrat tedensko.