V Sloveniji je danes prepoznanih 32 poslovno odličnih organizacij. Od tega je 17 prejemnikov priznanja za poslovno odličnost in 26 različnih organizacij, ki so bile nagrajene s certifikatom Prepoznani v odličnosti EFQM od leta 2013 do danes. »Strategija razvoja poslovne odličnosti v Sloveniji nam nalaga, da bi jih morali do leta 2030 prepoznati vsaj 110. Praktično to pomeni, da bi morali v naslednjih desetih letih vsako leto prepoznati vsaj osem poslovno odličnih organizacij,« poudarja dr. Tomaž Kostanjevec, v. d. direktorja agencije Spirit Slovenija, ki je zadolžena za spodbujanje tega področja v gospodarskem sektorju. Ta je v zadnjih dveh letih ponudila številne ukrepe, med drugim podjetja z vključevanjem v strokovne delavnice spodbuja k uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM, je pojasnil in dodal, da aktivnosti nadgrajujejo tudi z individualno strokovno podporo in subvencijami.

Več nagrajenih organizacij iz gospodarskega sektorja

»Tesno povezovanje in sodelovanje različnih deležnikov javnega in gospodarskega sektorja je izrednega pomena. Le skupaj in povezano bomo lahko prispevali k večji konkurenčnosti našega gospodarstva,« je poudaril dr. Kostanjevec in dodal, da je v večini evropskih držav na področju prepoznavanja odličnosti zastopanost javnega sektorja veliko večja od gospodarskega. Slovenija v tem pogledu izrazito izstopa, saj je v primerjavi z Avstrijo in Nemčijo v obdobju zadnjih petih let certifikat odličnosti prejelo bistveno več organizacij iz gospodarskega kot iz javnega sektorja. »Zato nas veseli, da je letošnji prejemnik priznanja za poslovno odličnost in mednarodnega certifikata odličnosti organizacija iz javnega sektorja. Verjamemo, da je za gospodarski razvoj Slovenije in podporo odličnim gospodarskim organizacijam potreben tudi odličen javni sektor.«

Zdravstveni dom Ptuj se je na javni razpis za podelitev priznanja za poslovno odličnost za leto 2020 prijavil v kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi v javnem sektorju. Ocenjevanje uspešnosti poslovanja je potekalo po vseh devetih merilih modela odličnosti EFQM, ki omogoča globalno primerljivost organizacij. V postopku ocenjevanja je razsodniška skupina vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, menedžmenta zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri uporabnikih, zaposlenih, družbi in financah. Z doseženimi rezultati ocenjevanja je organizacija dokazala uspešno uporabo evropskega modela odličnosti in postala ponosna prejemnica mednarodno veljavnega certifikata EFQM Priznani v odličnosti s petimi zvezdicami, ki ga bo lahko uporabljala tri leta kot konkurenčno prednost in rezultat odličnosti poslovanja. Z doseženimi več kot 500 točkami pa je prejela tudi državno priznanje za poslovno odličnost.

Plod štirinajstletnega dela

Zdravstveni dom Ptuj je med večjimi oziroma po številu zaposlenih med prvimi desetimi največjimi zdravstvenimi domovi v Sloveniji. Njegova vizija je postati in ostati eden najbolj prijaznih in strokovno usposobljenih zavodov na področju primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji, poudarjata direktorica Metka Petek Uhan, dr. med., in pomočnica direktorice pred. Karmen Panikvar, ki je tudi vodja projekta poslovne odličnosti. In dodajata, da je priznanje za poslovno odličnost po modelu EFQM plod štirinajstletnega dela pri sistemu vodenja kakovosti v ustanovi. »Prav vzpostavitev sistema vodenja kakovosti je bila strateška odločitev, ki danes predstavlja temelj za vsako uvedeno novost. Pomembni sta agilnost in pripadnost vseh zaposlenih v zavodu na vseh lokacijah in področjih delovanja, kar omogoča uspešno odzivanje na sodobne izzive časa in potrebe prebivalstva. Še posebno smo ponosni, da smo prva organizacija javnega sektorja, ki je kadar koli prejela to prestižno priznanje.«