Glavni razlog za nižje prihodke in manj izvedenih projektov je bila zaustavitev gradbeništva na nemško govorečih trgih (regija DACH) kot posledica epidemije covida-19 marca in aprila lani. V podjetju so kljub začetnim nejasnim omejitvam vlade ves čas delali, kar je bila zahtevna odločitev, ki so jo mnogi, predvsem lokalna oblast, obsojali, a je bila to edina prava pot, ugotavlja direktor Igor Kastelic. Proizvodni proces so prilagajali ukrepom, kar se je poznalo tako pri prihodkih kot pri številu izvedenih projektov.

Največji projekti v Nemčiji in na Madžarskem

S svojimi moduli je REM lani ustvaril več kot 73.000 kvadratnih metrov novega bivanjskega prostora. Med večjimi projekti, večinoma gre za javne objekte, izpostavijo šoli v kraju Giessen in Münchnu v Nemčiji, prav tako so v kraju Chemnitz po treh šolskih objektih postavili še enega. Eden večjih projektov je bil kompleks pisarn na Madžarskem, zgrajen iz 270 modulov, ki ga trenutno dokončujejo. Lani je podjetje kljub epidemiji z nemškim partnerjem izvedlo projekt razstavnega prostora, ki ga je sofinancirala javna agencija Spirit Slovenija. V naslednjih dveh letih bo postavljen na različnih lokacijah v Nemčiji in bo REM-ovim partnerjem in njihovim končnim kupcem omogočil boljšo predstavo o uporabi modularnih sistemov.

Delež izvoza v lanskem letu se je gibal okoli 70 odstotkov. Največja izvozna trga ostajata Nemčija in Avstrija, sledijo jima Madžarska, druge države regije DACH in države Beneluksa. Podjetje aktivno vlaga predvsem v razvoj trga Velike Britanije, kjer vidi velik potencial, in Skandinavije. Prodaja na domačem trgu predstavlja okoli 30 odstotkov, večinoma gre za sodelovanje z enim stalnim partnerjem.

Proizvodnja združena v novem obratu

Lani jeseni se je podjetje preselilo in združilo proizvodnjo v novem obratu v industrijski coni Trebnje. Investicija, vredna 15,1 milijona evrov, ki jo je delno sofinanciralo ministrstvo za gospodarstvo, je bila prva po novi shemi spodbujanja investicij v gospodarstvo. »Novi prostori so omogočili združitev tehnoloških operacij, ki so prej potekale na različnih lokacijah,« pove Igor Kastelic in doda, da bodo v njih lahko izdelovali prebojne izdelke, kot so na primer skoraj ničenergijski moduli. »Najpomembnejše pa je, da nam bo investicija omogočila dvig dodane vrednosti na proizvedeno enoto. Glavni del opreme novega proizvodnega obrata bo predstavljala letos vgrajena avtomatska linija za protikorozijsko zaščito jekla v višini dobre četrtine vrednosti celotne investicije. Zaključek investicije nam bo omogočil tudi boljšo optimizacijo tehnoloških procesov in še večjo digitalizacijo proizvodnje v prihodnje. Tako smo v lanskem letu začeli pripravljati osnovo za uvedbo sistema za centralno vodenje in spremljanje proizvodnje, ki bo predvidoma dokončan in uveden do konca letošnjega leta.«

Med načrtovanimi vlaganji v letošnjem letu je na prvem mestu uspešen zaključek investicij v tehnološko opremo, ki bo uradno zaključil preselitev v nove proizvodne prostore. V REM pa načrtujejo dodatne investicije v digitalizacijo delovnih procesov tako v proizvodnji kot tudi v administraciji. Na račun večjih proizvodnih zmogljivosti, ki jih že uspešno polnijo, v podjetju, ki je lani preseglo mejnik 200 zaposlenih, pričakujejo rast prodaje na obstoječih in novih trgih. Predvsem pa si želijo, da bi se razmere zaradi epidemije normalizirale do jeseni, da bodo lahko uspešno izpeljali otvoritev novih prostorov ob 20-letnici podjetja.