Gospa z Gorenjskega je pred nekaj leti obnovila celotno hišo, v sklopu te pa tudi zunanjo teraso nad garažo. Izvajalec je teraso v celoti izdelal na novo – stara je bila porušena, nato so bili narejeni nova betonska plošča, podložni beton in hidroizolacija. Zaključni sloj so keramične ploščice, ki so že po preteku prve zime nekatere začele odstopati in vlaga je prodrla v spodnjo etažo.

Kakovostna hidroizolacija je nujna

Glede na obseg težav na prizadeti terasi se zdi, da je problem v slabo izvedeni hidroizolaciji, morda tudi v izbiri materialov. Zanesljivo presojo lahko poda šele strokovnjak pri ogledu objekta, tudi zamakanje v spodnje prostore kaže na obsežnejše težave. Napake pri izdelavi hidroizolacije na balkonih in terasah niso takšna redkost, kot bi pričakovali. Izolacija takšnih elementov je zahtevna in je primerljiva s hidroizolacijo ravne strehe, kjer moramo prav tako zagotoviti popolnoma zatesnjen sloj. Prve težave se lahko pojavijo tudi zaradi neustreznih materialov. Zunanje terase so poleti izpostavljene soncu, pozimi snegu in zmrzali. Na oblogi prihaja do velikih temperaturnih razlik in materiali z različnim temperaturnim raztezkom se krčijo in širijo, pri tem pa nastajajo drobne razpoke. Že nekaj kapljic vode, ki se spremeni v led, pomeni zadostno povečanje prostornine, da se stik ploščic s podlago zrahlja. Poleti je proces podoben, saj se vlaga upari in s pritiskom dviguje ploščice. Proti temu se učinkovito zoperstavimo z izbiro proti zmrzali in vlagi odpornih materialov. Ploščice, lepilo in fugirna masa morajo biti prilagojeni za velike temperaturne spremembe na zunanjih terasah. Delo na takšnih površinah zahteva veliko natančnosti, saj zgolj hermetično zaprt sloj ščiti pred vlago. Posebno pozornost mora izvajalec nameniti polaganju hidroizolacije na vogalih in stiku plošče z zidom (stik vodoravne in pokončne površine).

Obvestite izvajalca o napakah

V primeru sprememb, ki nastanejo ob zaključku del in niso posledica zunanjih dejavnikov (mehanskih poškodb), je smiselno nemudoma obvestiti izvajalca. Njegova odgovornost za izvedena dela je najbolj nedvoumno navedena v pogodbi, ki je bila sklenjena pred začetkom izvajanja del, vir informacij so tudi splošna zakonska določila. Gospodarska zbornica Slovenije je lansko leto izdala prenovljene Gradbene uzance, zbirko pravnih določil v gradbeništvu. Iz te publikacije izhaja, da velja dvoletna garancija na kakovost gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, glede trdnosti in varnosti gradnje pa izvajalec odgovarja še deset let po izročitvi del. Tako imenovana »odgovornost za solidnost gradnje« zavezuje, da je odgovorna oseba dolžna odpraviti večje napake, ki vplivajo na trdnost in varnost objekta ali onemogočajo njegovo uporabo. Odstopanje keramične obloge in zamakanje vode v spodnje nadstropje zagotovo sodijo v to kategorijo, a je treba upoštevati vse dejavnike – izvajalec je odgovoren za svoje delo, ne pa za morebitne napačne izvedbe konstrukcije glede na projektno dokumentacijo. Če je vzrok v napačno zastavljenem projektu, nosi odgovornost projektant, v primeru nakupa nepremičnine pa je lahko odgovoren tudi prodajalec. Treba je opozoriti še na šestmesečni rok, v katerem mora stranka pisno obvestiti izvajalca o napaki. Če je do nastanka napak na dotični terasi prišlo pred več kot šestimi meseci, se ni več možno sklicevati na reklamacijo iz tega naslova.

Tudi teraso moramo vzdrževati

Napake izvajalca lahko opazimo zgodaj in večjo škodo se da preprečiti z manj zahtevnimi ukrepi, kot je rušenje. Opozorilni znak so manjše razpoke na betonskih površinah, nenavadno posedanje tlakovcev, razpoke v fugah in votel zvok ploščic. Priporočamo, da spremembe spremljate in se po možnosti dovolj zgodaj posvetujete z izvajalcem glede ukrepov, torej še preden se pojavi resnična potreba za uveljavljanje garancije. Za podaljšanje življenjske dobe terase (ali izničenje kakšne napake, ki še ni privedla do odstopanja keramike) lahko površine zaščitimo s hidroizolacijskimi premazi. Na našem trgu jih najdemo precej, od enostavnih enokomponentnih, ki jih lahko nanašamo sami, do dvokomponentnih, pri katerih je postopek zahtevnejši in ga izvajajo specializirani obrtniki. Premazi so lahko prosojni ali barvni, tudi s teksturo ali v imitaciji naravnih materialov. Naša bralka omenja, da ima ob hiši še druge površine in robnike, ki so prekriti z enakimi ploščicami kot terasa. Na teh površinah ni nobenih težav in sanacija ni potrebna. Uporabljene keramične ploščice niso več dobavljive, zato jo skrbi usklajenost teh površin s teraso, ki jo bo treba sanirati. Ker se popravilu poškodovanih delov terase najverjetneje ne bo mogoče izogniti, lahko v drugi fazi obnove vse še vedno uporabne oziroma nepoškodovane, zgolj odstopljene in po novem primerno nameščene keramične površine zaščiti z ustreznim premazom. Kakšno besedo več o premazih pa v naslednji številki.