Beton je najbolj uporabljan gradbeni material na svetu

Z betonom gradimo mostove, viadukte, podporne in oporne zidove, jezove, zaklonišča, stavbe … Najvišja zgradba iz betona na svetu je nebotičnik Burdž Kalifa v Dubaju, ki v višino meri kar 829,8 metra, najdaljši betonski most pa je dolg kar 165 kilometrov. Beton, okrepljen z jeklom je kos največjim naravnim nevšečnostim, kot so erozije, plazovi, poplave in potresi.

Najnižje emisije CO2 pri proizvodnji med gradbenimi materiali

Gradbeništvo je nujna, a sočasno tudi izredno intenzivna industrija, ki brez porabe surovin ne more delovati. Cementna industrija zaradi visoke svetovne porabe betona prispeva od 5 do 6 odstotkov vseh emisij, ki jih povzroča človek. Absolutne številke niso zanemarljive, vendar ima beton med vsemi vodilnimi gradbenimi materiali najnižji ogljični odtis. Emisije pri proizvodnji betona so namreč neprimerljivo nižje od proizvodnje jekla in aluminija ter nižje celo od opeke in lesa. Poleg emisij je nižja tudi energija, potrebna za proizvodnjo materiala. Z razvojem tehnologije se za proizvodnjo betona uporablja tudi okoli 30 % manj vode. Zato je beton najbolj optimalna izbira.

Beton je mogoče 100-odstotno reciklirati

Nenazadnje je beton tudi trajnosten. Pravilno zasnovana betonska zgradba bo vrsto let prebivalcem ponujala energijsko učinkovitost in varno zavetje. In če se jo kdaj odločimo nadomestiti z novo, lahko beton učinkovito recikliramo. Star beton lahko namesto agregata uporabimo v novem betonu ali pa ga uporabimo v nizkih gradnjah za izdelavo nevezanih plasti cest.

Proizvodnja betona je izrazito lokalna

Proizvodnja betona je mogoča povsod. Ker je izredno poceni, omogoča kakovostno in cenovno ugodno gradnjo kjer koli. Ker je proizvodnja običajno izrazito lokalna, pomembno prispeva k zagotavljanju delovnih mest v domačem okolju in k dostopnosti tega gradbenega materiala na domačem trgu. Države z lastnimi proizvodnimi kapacitetami so bolj varne pred globalnimi tržnimi nihanji in nevarnostjo nezadostne oskrbe v kriznih časih.

Cementarna Salonit Anhovo sodi med najsodobnejše evropske cementarne – tako po okoljskih kriterijih kot po učinkovitosti. Že 100 let proizvaja cement najboljše kakovosti in intenzivno investira v najsodobnejše tehnološke rešitve po načelu najboljših razpoložljivih tehnologij.

Promocijsko besedilo