Skupščina, na kateri je bilo prisotnega 77,41 odstotka kapitala z glasovalno pravico, je Rozmana, ki je bil imenovan avgusta 2019, s potrebno tričetrtinsko večino odpoklicala z današnjim dnem.

Černoša, Igličar, Kerin in Cerjak, ki so dobili med 94- in 95-odstotno podporo prisotnih delnic, bodo štiriletni mandat začeli 22. januarja letos. V prvotnem sklicu je bil za nadzornika predlagan Boštjan Koler, ki pa je odstopil od kandidature, zato je Slovenski državni holding (SDH) v nasprotnem predlogu predlagal Černošo, sicer direktorja v družbi 2TDK. Kot je razvidno iz gradiva za skupščino, je bil glavni razlog odstopa omenjenih treh članov ta, da je med člani nadzornega sveta prišlo do sporov in nezaupanja, ki jih ni bilo mogoče razrešiti med samimi člani nadzornega sveta.

Spori in nezaupanje pa se očitno ne navezujejo zgolj na tri člane, ki so odstopili. Zaradi tega je posledično prišlo do situacije, ko nadzorni svet zaradi notranjih nesoglasij ne more več izvajati primernega nadzora nad poslovanjem družbe, so zapisali. Skupščina je prav tako s potrebno tričetrtinsko večino sprejela spremembe statuta. Po novem bo devetčlanski nadzorni svet sklepčen, če bo pri sklepanju navzočih vsaj šest članov, od tega štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev. Ne glede na to bo lahko nadzorni svet odločal tudi brez predstavnikov delavcev, če ti ne bodo imenovani ali če bo nadzorni svet s posebnim sklepom ugotovil, da so bili predstavniki delavcev pravilno in pravočasno vabljeni na sejo, a se seje niso udeležili.