Slovensko-nemška gospodarska zbornica je nagrado podelila že osmič zapored. Strokovna žirija je v močni konkurenci izbrala podjetje Lumar IG, ki od vseh tekmovalcev najbolj stremi k tehnološkemu napredku ob upoštevanju družbenih in okoljskih potreb ter spodbuja trajnostne poslovne strategije z dodano vrednostjo za podjetja in družbo, tudi času koronske krize.

Z velikim poudarkom na trajnosti

Marko Lukić, direktor Lumarja IG, je ob prevzemu nagrade povedal: »Za to eminentno priznanje smo hvaležni in nanj ponosni. Nemčija je, ne samo evropska ampak tudi svetovna gospodarska velesila, z velikim poudarkom na trajnosti. In če je naše podjetje, ki proizvaja ne samo pasivne in nizkoenergijske hiše, ampak tudi plusenergijske hiše, prepoznano kot trajnostno naravnano, tako na produktni kot tudi na vseh ostalih ravneh, je to priznanje še toliko večje. To priznanje je tudi jasen signal, da je z gospodarstvom, ki smo ga poznali nekoč - orientirano samo na dobiček, načeloma zaključeno. V ospredje stopajo poslovni modeli, ki enakovredno obravnavajo zaposlene, kupce, okolje in dobiček, ki je temeljni pogoj, da lahko vse to tudi naredimo. Uspešna bodo podjetja, ki bodo vse to vključila v svoje poslovne modele.«

Živimo v časih velike negotovosti

Kot je v uvodu dogodka izpostavila predsednica AHK Slovenija Gertrud Rantzen, živimo v času velike negotovosti ter gospodarske in družbene preobrazbe. »Če so v zadnjih desetletjih razprave o družbeni odgovornosti podjetij vodile v smer inovacij, ustvarjanja vrednosti in globalne vrednostne verige, sedanja kriza stopnjuje razpravo o tem, kako lahko podjetja uspešno preoblikujejo svoje poslovne modele na način, da v svoje delovanje vključijo ekonomske, družbene in okoljske razsežnosti. Poslovna preobrazba in trajnostne inovacije postajajo ključni element za spremembo trenutne krize v nove poslovne priložnosti. Trajnost in digitalizacija sta torej ključni temelj v podjetjih, če želijo ustrezati prihodnosti in biti uspešna!«

Finalista tudi BSH Hišni aparati in Steklarna Hrastnik

Med finaliste izbora za nagrado nemškega gospodarstva 2020 je žirija poleg podjetja Lumar IG uvrstila še ponudnika gospodinjskih aparatov BSH Hišni aparati Nazarje in proizvajalca steklarskih izdelkov Steklarno Hrastnik, saj so dokazali razvojno naravnanost, podjetniško organiziranost in doseganje visoko zastavljenih ciljev. V izbor so se prijavila tudi druga, tako mala in srednje velika podjetja kot tudi velika slovenska podjetja in tudi nekaj podjetij, ki so v tuji lasti tujega kapitala, tako nemškega kot tudi kapitala iz drugih evropskih držav.