»Včasih si rečemo kar potrošniški sindikat. Imamo osem tisoč članov, a dejansko zastopamo vse potrošnike. Nudimo individualne pravne in bančniške nasvete, pišemo pritožbe in se javno oglašamo, sodelujemo v mednarodnih projektih … Poleg pa redno izvajamo primerjalne teste kakovosti in izdajamo potrošniško revijo, ki je popolnoma brez oglasov,« pravi Breda Kutin in pojasni: »Neodvisnost je temelj kredibilnosti. Glas potrošnikov je zelo težko homogenizirati in po tridesetih letih obstoja se še vedno ukvarjamo z istimi vprašanji kot na začetku. Predvsem s tem, kako ljudi prepričati, da imajo kot potrošniki veliko moč, če so jo le pripravljeni uveljaviti.«

Breda Kutin poudarja, da namen Zveze potrošnikov nikakor ni zgolj pomagati ljudem, da bodo neki izdelek kupili za primerno ceno, pač pa varstvo pravic, ki jih t.i. prosti trg rad spregleda. »Rada rečem, da skrbimo za človekove pravice v vsakodnevni uporabi. Trg bo vedno zapeljeval z lepimi nakupovalnimi centri, trgovinami, v katerih diši po kruhu ali nežnih parfumih, z blagozvočnimi gesli in akcijami. Mi pa prihajamo s temi zoprnimi zadevami: tukaj moraš paziti, tam moraš paziti, pri zvezdici je droben tisk!«

Potrebujemo trajnostno gospodarstvo

Z desetletji se način uveljavljanja pravic potrošnikov spreminja, nekatera področja izginjajo, vzpostavljajo se nova. »Danes je ključno vprašanje, kako potrošnike podpreti, da se bodo lahko trajnostno obnašali. Da to ne bo zgolj etična izbira, ampak realna možnost, ki bo enostavna in cenovno dostopna. Če želimo to doseči, morajo v trajnostno delovanje voditi tudi drugi mehanizmi,« poudarja Breda Kutin.

»Vzpostaviti moramo možnost alternativ. Ni dovolj, da potrošnike nagovarjamo, naj nehajo potovati z letali. Zagotoviti moramo, da lahko namesto z letali potujejo z vlaki. Če vlakov ni, je agitiranje proti letalom brezplodno. Pogledati moramo, kje, kdaj in na kakšen način so možne korenite spremembe v celotnem sistemu, in do njih stopati po korakih. Ja, tudi po korakih se daleč pride, če so sistemski in pravilno usmerjeni.«

Breda Kutin opozarja, da je trenutni predsedujoči trio Evropske unije, v katerem je poleg Nemčije in Portugalske tudi Slovenija, objavil posebno izjavo, v kateri poudarja, da za okrevanje gospodarstva po epidemiji covid-19 nujno potrebujemo močno varstvo potrošnikov.

»Brez zaupanja potrošnikov ni trga. Na to smo pri nas malo pozabili. Gospodarski minister, ki je zadolžen za varstvo potrošnikov, pravi, da se mora ukvarjati z reševanjem življenj in podjetij ter z nabavljanjem opreme, potrošnikov pa v tem računu ni. A gospodarstvo ni namenjeno samemu sebi. Ljudje čutijo hude finančne posledice epidemije, kar bo še dolgo vplivalo na njihove vedenjske vzorce v potrošnji. Čudežna roka prostega trga na žalost ne bo uredila naših težav,« opozarja Breda Kutin.

»Huda težava pri nas je umanjkanje dialoga. Odločitve se sprejemajo v najožjih krogih, o mnogih rečeh se ne pogovarjajo niti v koaliciji. A tudi Evropska komisija ugotavlja, da potrebujemo močno skupno politiko varstva potrošnikov in pametno tržno regulacijo, ki naj osmislita in spodbudita gospodarstvo v smeri trajnostnega razvoja in digitalizacije. Ta področja bi morala imeti prednost, mi pa o tem v državi sploh nimamo sogovornika.«

Okrepiti članstvo

»Zveza potrošnikov Slovenije je že leta 1991 vstopila v svetovno potrošniško organizacijo, dve leti kasneje smo se povezali z mednarodno organizacijo za testiranje in se začeli prijavljati na mednarodne razpise za projekte, da smo dobili denar za resno delo. Država nas je nekaj časa sofinancirala kot enega od nosilcev varstva potrošnikov, v času prehoda na evro smo zelo dobro sodelovali, pohvalili so nas tudi na evropski ravni, dosegli smo redno finančno podporo reviji. Ko pa smo začeli stopati na prste, so nam financiranje ukinili.«

Breda Kutin poudarja, da si v Zvezi potrošnikov Slovenije tudi zaradi umanjkanja sistemskega financiranja varstva potrošnikov pri nas zelo želijo, da bi okrepili članstvo v Zvezi. »Ljudem želimo sporočiti, da se članstvo čisto konkretno splača. Zaradi napotkov, kako izbirati, pa tudi ker lahko člani v vsakem trenutku pokličejo našega pravnika in dobijo nasvet … Obenem bi mi z več članske podpore lahko dolgoročno načrtovali in naredili še več, kot že sicer počnemo. Tržne zakonitosti so vse bolj kompleksne, mi pa jim kljubujemo s peščico sodelavcev, ki svoje delo razumejo kot poslanstvo.«

Ob tem Breda Kutin razmišlja: »Mogoče ne znamo zadosti dobro povedati, kakšen uspeh je, da ima država z dvema milijonoma prebivalcev svojo potrošniško revijo, ki ne prejema nobene državne subvencije. Delamo vse, kar delajo podobne organizacije v večjih državah, ki imajo po 400 zaposlenih in več 100 milijonov evrov v blagajni. Naša ekipa šteje približno 20 ljudi, v kar je všteta tudi naša pravna služba, ki mora biti zadosti dobra, da kljubuje pravnim pisarnam velikih bank, korporacij in podjetij z vseh možnih področij. Že dvakrat smo imeli na obisku kriminaliste, a smo preživeli, dobivamo pomembne tožbe v korist varstva potrošnikov. A smo nevarni, ker delamo za ljudi in ker smo neprofitni?«